Miroslav Kubičár chce obhájiť poslanecký post v TSK

Miroslav Kubičár patrí k najskúsenejším poslancom v púchovskom mestskom zastupiteľstve, kde pôsobí už piate volebné obdobie. Doteraz bol jediným mestským poslancom, ktorý pôsobil aj v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to hneď dvakrát. Svoj poslanecký post chce obhájiť aj v blížiacich sa voľbách do vyšších územných celkov. Kandidatúra je to však iná, ako tie predošlé, keď sa o dôveru voličov uchádzal po boku Mariána Michalca. O konci ich spolupráce, názorovom rozchode, ale aj o volebných zámeroch Miroslava Kubičára sa dočítate v našom rozhovore.

⬤ Vo funkcii poslanca ste absolvovali dve volebné obdobia. Dajú sa nejako porovnať?

Výsledkom môjho prvého funkčného obdobia je zrealizovaná veľká rekonštrukcia školy z eurofondov. Presvedčil som vtedy poslancov a predsedu kraja Pavla Sedláčka, že schátraná budova našej školy je hanbou kraja a musí byť zrekonštruovaná. Z hľadiska krajského zastupiteľstva to bolo chaotické obdobie. Dnes je kraj riadený dobre. Na postoch vedúcich odborov sú odborníci. Spolupráca s nimi je dobrá. Kompetencie sú jasne určené a rešpektované. Naviac oceňujem podporu investícií do ciest, sociálnych zariadení a škôl.

⬤ Neboli to však dve obdobia za sebou, ale so štvorročnou prestávkou. Aj počas nej ste sledovali dianie v zastupiteľstve TSK?

S krajom som prirodzene v kontakte prostredníctvom funkcie riaditeľa školy. Na kraj som ani v toto medziobdobí nezanevrel a zaujímal som sa o dianie v ňom. Prepojenie aktivít poslanca mesta a kraja je určite výhodou.

⬤ Zakaždým ste mali poslaneckú funkciu skombinovanú aj s funkciou riaditeľa školy. Ako sa za ten čas gymnázium zmenilo?

Stačí sa prejsť okolo školy a vojsť dnu. Po dvanástich rokoch, ktoré som v gymnáziu, je to úplne iná škola. Máme zrekonštruované budovy, nové strechy, vymenené všetky okná. Škola je svojou architektúrou ozdobou mesta. Máme zrekonštruované laboratóriá, zriadené školské divadlo, práve budujeme hvezdáreň. Realizovali sme množstvo vlastných vzdelávacích projektov a environmentálnych projektov, cez ktoré sme nakúpili veľa nových pomôcok a zariadení. Smerujeme k tomu, že budeme ako celok ukážkovou enviroučebňou (využívame dažďovú vodu, máme vegetačnú strechu, kompostujeme bioodpady,…).

Takýmito aktivitami a skupinovými projektmi žiakov, ktoré sú súčasťou školského vzdelávacieho programu, žiakov vychovávame k aktívnemu občianstvu. V škole dnes pracuje výborný kolektív učiteľov, ktorí ponúkajú žiakom a rodičom kvalitné vzdelávanie. Snažíme sa o rozvoj žiakov, pripravujeme ich na súťaže, a predovšetkým na vysokoškolské štúdium.

Trenčiansky samosprávny kraj finančne prispel na vybudovanie nových odborných laboratórií na púchovskom gymnáziu, kde Miroslav Kubičár pôsobí ako riaditeľ.

⬤ Z času na čas čelíte kritike politických rivalov, že gymnázium si v rebríčkoch INEKO nevedie práve najlepšie. Aká je vaša odpoveď pre nich?

Položme si otázku, čo je úlohou gymnázia. Určite mi dáte za pravdu, že našou úlohou je predovšetkým príprava žiakov na vysokoškolské štúdium, aby sa žiak na štúdium dostal a aby mal čo najväčšie šance sa tam aj udržať. A určite je našou úlohou aj zvládnuť spolu s rodičmi ťažké obdobie dospievania, puberty. Tieto tri úlohy školy plníme na výbornú. V hodnotení INEKO – v parametri prijímanie na VŠ – sme dokonca v tomto roku na 1. mieste z 15 hodnotených gymnázií.

Výborné umiestnenie dosahujeme aj v tzv. pridanej hodnote, čo je porovnanie výsledkov deviatakov a tých istých žiakov ako maturantov, teda ako sa dokázal žiak počas štúdia u nás rozvinúť, čo sa naučil. Tu nám v kraji patrí 6. miesto. Atmosféra školy je veľmi dobrá. Prostredie je podporujúce, nekonfliktné, priaznivé na štúdium.

Žiakom poskytujeme veľký priestor na ich rozvoj. Výchovné problémy dokážeme riešiť a aj „stratené duše“ dokážeme zachraňovať. Z hľadiska hodnotenia škôl považujem za objektívne závery komplexnej školskej inšpekcie. Jej hodnotenie našej školy je veľmi pozitívne, a to z pohľadu jej riadenia, kvality vyučovania i školskej atmosféry.

⬤ Jeden z kandidátov na župana Štefan Škultéty tvrdí, že gymnázia sú tlačené duálnym vzdelávaním do kúta. Naozaj to tak cítite?

Žiaľ, v posledných rokov sa v médiách všeobecne a aj v Trenčianskom kraji vytvorila protigymnaziálna atmosféra. A to je veľká škoda. Vytvára sa mediálny obraz, akoby sme potrebovali len robotníkov vo výrobe. Toto považujem za veľmi krátkozraké. Hrozbou je, že dnes na Slovensko prichádzajúce výroby tu o 20 rokov s veľkou pravdepodobnosťou vôbec nebudú.

Žiaci potrebujú kvalitnú, ale dostatočne širokú prípravu, aby sa raz v živote nestratili, aby v prípade potreby dokázali meniť zamestnanie, dokonca i profesiu. Gymnaziálne štúdium je dôležitou súčasťou školského systému pre bystrých a usilovných žiakov, ktorí sú zárukou rozvoja poznania, rozvoja vedy a techniky. Jeho zastúpenie by podľa mňa malo zahŕňať viac percent žiakov, ako je dnešných 20% v našom kraji.

Spolupráca odborných škôl s praxou, a teda aj duálne vzdelávanie, je pre odborné školy jediná dobrá cesta, ale musí byť dobre organizačne pripravená a pre školu a aj pre firmu finančne zaujímavá. A to zatiaľ nie je.

Miroslav Kubičár pôsobil v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja dve volebné obdobia. Jeho aktuálna kandidatúra je štvrtou v poradí.

⬤ Ste poslancom aj v mestskom zastupiteľstve, môžete teda porovnávať úroveň politickej kultúry v krajskom a mestskom parlamente. Takže aké sú rozdiely okrem toho, že jeden zasadá v pondelok a druhý v stredu?

Tieto dve zastupiteľstvá sa dnes vôbec nedajú zrovnávať. V kraji sa jedná o konštruktívne, dobre pripravené rokovania, bez negativizmu, pomstychtivosti, bez nenávisti. Úplným opakom je atmosféra v meste Púchov a na jeho zastupiteľstvách. Atmosféru v Púchove hodnotím veľmi negatívne!

⬤ Je to vaša štvrtá kandidatúra – trikrát ste kandidovali po boku Mariána Michalca. Tentoraz to už však nie je spoločná kandidatúra. Na váš popud?

S pánom Michalcom som roky spolupracoval, to je pravda. A za to obdobie sme spolu v meste veľa dosiahli. Posledné roky však postupne vnášal do politiky veľa napätia, vytváral nepriateľov aj tam, kde neboli. Mesto ani kraj a ľudí v ňom nespájal, ale často rozdeľoval. Bohužiaľ, v podobnom duchu to pokračuje v našom meste aj dnes za výdatnej podpory súčasného vedenia mesta.

Bez spolupráce a smerovania vpred nie je možný pozitívny rozvoj mesta ani kraja. S pánom Michalcom sme sa postupne názorovo rozišli. Máme rozdielne predstavy o fungovaní mesta, o vysporiadaní sa s dneškom a o plánoch do budúcnosti. Preto som s ďalšou spoluprácou s ním nesúhlasil

⬤ Rozhodli ste sa kandidovať spoločne s Petrom Hudákom pod sloganom „Kraj sa týka aj vás“. Prečo práve Peter Hudák?

Pána Hudáka poznám ako zapáleného divadelníka, režiséra detského divadla, výborného moderátora kultúrnych akcií, talentovaného ilustrátora, erudovaného novinára, moderátora Púchovskej televízie s veľkým prehľadom miestnych i okresných pomerov. Poznám ho ako človeka s realistickým pohľadom na život a regionálnu politiku.

Za posledné roky sme mali možnosti konfrontovať svoje názory pri príprave a natáčaní rozhovorov o mojich aktivitách v škole, v meste i v kraji. Rozumeli sme si, a preto som mu navrhol spoluprácu v kraji i v Púchove. On súhlasil, čomu som veľmi rád. Verím, že bude veľkým prínosom pre rozvoj kultúry a miestnych tradícií v kraji a že svojimi postojmi bude prispievať k dobrej spolupráci poslancov v prospech nášho okresu.

⬤ Keď kandiduje nováčik, má to so sľubmi jednoduché. Čo už len nové môže sľúbiť ostrieľaný poslanec?

Mojou hlavnou výhodou je, že chodu kraja rozumiem. Poznám presne kompetencie kraja a možnosti rozvoja kraja, poznám presne, čo možno od kraja očakávať. Vyznám sa v rozpočte kraja a poznám jeho potenciál. Som odborník v školstve, školskej politike rozumiem a som prínosom pre prácu školskej komisie a vytváranie ostatných koncepcií kraja. A navyše môžem sľúbiť aj pracovitosť, poctivosť a čestnosť. To u poslancov nie je samozrejmosťou.

⬤ Do zastupiteľstva VÚC kandiduje v našom okrese hneď sedem mestských poslancov. Prekvapil vás kandidačný záujem vašich kolegov?

Áno, prekvapil. Lebo na krajských poslancov kandidujú aj ľudia, ktorí už tri roky mlčia, na zastupiteľstvách nereagujú, nič nenavrhujú, nediskutujú, nevedia formulovať uznesenia,…len ticho sedia a stláčajú hlasovacie zariadenie. Uznajte, že to je veľmi málo. Čo budú potom robiť v krajskom parlamente, keď v Púchove nepovedia nikdy nič?

⬤ Púchovský región – to nie je len Púchov, ale aj obce okresu. Je vám niektorá z nich bližšia ako ostatné?

Neuprednostňujem žiadnu z 20 obcí okresu. Všetky si zaslúžia rovnocennú pozornosť z hľadiska opravy ciest, autobusových spojov, podpory dôchodcov, kultúry a miestnych tradícií. Uprednostňovanie niekoho na úkor druhých nemá v politike miesto. Myslím si, že kraj a náš okres má perspektívu rozvoja v podnikaní, v rozvoji bohatých ľudových tradícií i v rozvoji cestovného ruchu.

Pripravil Rado Varga

Púchovské listy

Mohlo by Vás zaujímať Podobné novinky

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...