Mišún chce dlžníkov a asociálov v meste Púchov prevychovávať prácou

Kontroverzný aktivista Marián Mišún, ktorého len prednedávnom poslanci púchovského mestského zastupiteľstva nečakane schválili za nového člena Komisie na ochranu verejného poriadku opäť šokuje. Mestu Púchov navrhuje preveriť možnosti prevýchovy rozmaznanej a nespratnej mládeže, vrátane asociálov a kriminálnikov prostredníctvom trestu povinnej práce. 

Mišún svoj ďalší neobvyklý nápad opiera najmä o údajne úspešné a fungujúce príklady zo sveta, ale aj zo Slovenska. Odvoláva sa pritom na možnosti platnej slovenskej legislatívy- Zákon č. 528/2005 Z. z. Zákon o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce).

Keďže sa často sa stretávam s tvrdením, že najmä kritizujem a útočím, rozhodol som sa výnimočne pochváliť našich poslancov mestského zastupiteľstva v Púchove, vrátane novej primátorky. Vždy sa ľudí pokúšam posudzovať najmä podľa ich skutkov a takto chcem pristupovať aj voči novej primátorke. Napriek môjmu jednoznačnému presvedčeniu, že naše mestské noviny sú neobjektívne, pričom v priebehu komunálnych volieb boli v meste Púchov jednoznačne porušované zásady vyváženej a demokratickej politickej súťaže, považuje zároveň za vhodné pochváliť novozvolenú primátorku a poslancov, že sa voči mne zachovali úplne normálne a bez zbytočných predsudkov. 

Priznám sa, že som ostal skutočne príjemne prekvapený, keď ma zaradili a odhlasovali ako člena mestskej komisie verejného poriadku.

 Všetkých občanov mesta Púchov chcem ale zároveň uistiť, že s cieľom ukázať novú politickú morálku nás pravých vlastencov, odmietam za uvedenú funkciu jednoznačne poberať nejaké finančné odmeny, výhody, alebo plat. Dávam vám všetkým verejný prísľub, že pokiaľ mi za uvedené členstvo v komisii budú nejaké financie vyplatené, koncom každého roka ich v plnej sume venujem na pronárodné aktivity o ktorých vás budem samozrejme informovať. 

Čo sa týka mojich aktivít v meste Púchov, ako občiansky a národný aktivista sa budem v maximálnej miere pokúšať vytvoriť v meste Púchov vhodné podmienky na radikálnu prevýchovu rozmaznanej a nespratnej mládeže, vrátane asociálov a kriminálnikov. Mojou jednoznačnou prioritou je, aby sme dnes v rámci celého Slovenska, hľadali vhodný spôsob, ako vytvoriť po vzore arizonského šerifa Joa Arpaia podmienky pre efektívne využívanie alternatívnych prevýchovných opatrení a to najmä prostredníctvom trestu povinnej práce s cieľom potláčať nebezpečné asociálne správanie. 

V dnešnom pretechnizovanom svete považujem práve užitočnú fyzickú prácu za tú najlepšiu zdravotná a sociálnu terapiu, čoho dôkazom je úspešný charitatívny projekt farára Mariána Kuffu. Rovnako verím, že s cieľom vyhnúť sa nikam nevedúcim exekučným konaniam by všetci dlžníci mali najskôr dostať možnosť odpracovať si svoje pohľadávky voči mestu (vrátane pokút) prostredníctvom ponúknutých brigád v mestskom záujme.

Ako člen komisie ochrany verejného poriadku sa budem v maximálnej miere pokúšať chrániť záujmy mesta a slušných ľudí! “ napísal Mišún v uverejnenom stanovisku na sociálnej sieti facebook.

-LK-

Mohlo by Vás zaujímať Podobné novinky

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...