Oceňovanie práce s mládežou županom TSK

Práca s mládežou je bezpochyby náročná, ale i obohacujúca. Pre človeka, ktorý ju robí s láskou je v rámci svojej pedagogickej praxe veľkým prínosom. Vždy platí pravidlo akcie a reakcie a interakcia medzi mladým a pracovníkom s mládežou môže byť rozvíjajúca ako pre obe strany.

Trenčiansky samosprávny kraj má ako prvý na Slovensku prepracovaný dôkladný systém spolupráce medzi jednotlivými mestami a je ním projekt Kraj a mestá spolu pre mladých. Koordinátori z miest kraja implementujú opatrenia strategického materiálu pre prácu s mládežou. Za týmto všetkým stojí skvelá osoba, ktorá v práci s mladými našla svoje poslanie. Je ňou Ing. Silvia Štefániková, ktorú nám môžu všetky kraje závidieť. Patrí jej veľké poďakovanie za to, čo sa jej podarilo nastaviť, ale i zrealizovať v projekte.

Súčasťou bolo i oceňovanie za prínos pre rozvoj práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktoré župan Ing. Jaroslav Baška udeľoval 14. 2. 2020 v Trenčíne. Ocenenie za prínos v práci koordinátorov Žiackych školských rád bolo udelené Ing. Mariane Jašekovej zo Spojenej školy I. Krasku v Púchove, cenu za prácu v rámci programu DofE – medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, bolo udelené Mgr. Miriam Pagáčovej z Gymnázia v Púchove.

Za koordinátorov si svoje ocenenie odniesla i riaditeľka Centra voľného času Včielka a koordinátorka práce s mládežou za mesto Púchov PaedDr. Alena Strýčková.

CVČ je inštitúcia zameraná prioritne na prácu s mládežou a vypĺňanie voľnočasových aktivít. V dobe technológií a sociálnych sietí má pridanú hodnotu ľudský kontakt a možnosti realizácie mladých ľudí v ich voľnom čase. CVČ ponúka priestor, vypočutie a príležitosti pre mladých, ktorí by chceli čokoľvek pre svoje okolie urobiť a vedia sa ozvať, keď sa im niečo nepáči. Okrem iného si vychováva i nástupcov, mladých vedúcich krúžkov, z radov našich odchovancov.

Z projektov práce s mládežou je CVČ momentálne zapojené okrem projektu Kam spolu pre mladých do projektu Výmeny mládežníckych parlamentov medzi mestami Púchov, Kežmarok, Šaľa a Stará Ľubovňa, ďalej do projektu Youth Work Quality Focus – v spolupráci s ČR pre nastavenie kvality práce s mládežou. Ako v minulom roku i v tomto pripravujeme diskusné fóra pre mladých, okrúhle stoly s predstaviteľmi komunálnej politiky, workshopy pre 8. ročník na podporu výberu strednej školy.

Dávame mladým priestor na dobrovoľnícke aktivity v meste a podporujeme ich v zmysluplnej činnosti a osobnostnom raste. Za toto patrí veľká vďaka našej pani riaditeľke, ktorá venuje týmto aktivitám celé svoje srdce a realizuje ich často i na úkor svojho voľného času.

Veríme, že úspechov v tejto oblasti bude pribúdať a mladí v našom meste nás budú brať ako rovnocenného partnera.

CVČ Včielka Púchov

Mohlo by Vás zaujímať Podobné novinky

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...