Púchov si opäť vylepšil finančné zdravie

1 4

Od roku 2011 pripravuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) analýzu hospodárenia samospráv na základe údajov ministerstva financií. Rok 2017 nebol výnimkou, pričom súbežne s analýzou zverejňuje INEKO aj rebríček hospodárenia 50 najväčších miest na Slovensku. Po niekoľkých rokoch už najzadĺžnejším mestom na Slovensku nie je Žilina, ale na prvej priečke ju vystriedala Nitra. Púchov v rebríčku zadĺženosti klesol len o jednu priečku – na aktuálne šieste miesto, za čo môže vďačiť Michalovciam, ktoré sa v roku 2016 rozhodli vziať si úver. Na piatom mieste vystriedala Púchov susedná Považská Bystrica.

Za všetky najväčšie mestá spolu platí, že potom ako v roku 2015 nedokázali nadviazať na znižovanie dlhu z predchádzajúcich rokov (2011 až 2014), sa im počas roku 2016 opäť podarilo medziročne znížiť svoje zadlženie – priemerná miera ich zadlženia klesla z 28,8 % na 26,2 %. To predstavuje v nominálnom vyjadrení pokles dlhu v prepočte na 1 obyvateľa zo 185 na 179 eur,“ komentoval zadĺženosť slovenských miest analytik inštitútu INEKO Matej Tunega.

V roku 2016 neprekročilo hranicu celkového dlhu na úrovni 60 % bežných príjmov žiadne spomedzi veľkých miest. Najväčšiu zadĺženosť evi- dovali v Nitre (43,6%), druhý najvyšší dlh spomedzi 50 najväčších miest mali Michalovce (38,1 %). Nasledujúce priečky obsadili Bratislava (37,5 %), Čadca (35,5 %) a Považská Bystrica (35,2 %). S dlhom 34,8% nasleduje Púchov a dlh nad 30 percent majú aj Trenčín, Liptovský Mikuláš, Prešov a Rimavská Sobota. Naopak, najlepšie z pohľadu tohto ukazovateľa obstáli mestá Ružomberok, Topoľčany, Dubnica nad Váhom, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Malacky a Kežmarok, ktoré nemali ku koncu roka 2016 žiadny dlh.

O finančnej kondícii samospráv dokážu dobre vypovedať aj ďalšie ukazovatele, hoci ich konkrétne plnenie na nejakej úrovni zákon nevyžaduje. Najzaujímavejším z nich je bilancia bežného účtu. Najväčší prebytok na ňom dokázali vytvoriť vlani u susedov v Dubnici nad Váhom.

SAMOSPRÁVA Dlh 2016 Dlh 2015
1. NITRA 43,64% 52,99%
2. MICHALOVCE 38,05% 18,20%
3. BRATISLAVA 37,52% 39,89%
4. ČADCA 35,49% 35,40%
5. POV. BYSTRICA 35,20% 33,94%
6. PÚCHOV 34,75% 38,59%
7. TRENČÍN 33,90% 42,16%
8. LIPT. MIKULÁŠ 33,30% 34,93%
9. PREŠOV 33,26% 21,37%
10. RIM. SOBOTA 31,27% 27,21%

 

Platí, že čím väčší prebytok dokáže samospráva pri svojom bežnom hospodárení vytvoriť, tým väčší priestor jej vznikne na zveľaďovanie svojho majetku. Práve tento prebytok totiž predstavuje prostriedky, ktoré samospráve každý rok ostanú a o ktorých môže vedenie samosprávy ďalej rozhodovať, či nimi splatí časť dlhu, alebo či budú použité na kapitálové výdavky (investície), resp. môžu byť ešte aj čiastočne alebo úplne presunuté do ďalšieho obdobia (tvorba rezerv),“ hovorí analytik inštitútu INEKO Matej Tunega.

V roku 2016 dosiahli všetky najväčšie mestá kladnú bilanciu bežného účtu. Mimochodom, povinnosť zostavovať prebytkové alebo aspoň vyrovnané rozpočty samosprávam vyplýva zo zákona. Najlepšie hodnoty zaznamenali Dubnica nad Váhom (+24,9 %), Nové Mesto nad Váhom (+22,9 %), Trenčín (+16,7 %), Senec (+16,6 %) a Malacky (+16,5 %). Mesto Púchov dosiahlo hodnotu +14,8%.

Inštitút INEKO už tradične prideľuje jednotlivým samosprávam známku tzv. finančného zdravia. „Komplexný pohľad na hospodárenie samospráv poskytuje skóre finančného zdravia, ktoré zostavujeme na základe vlastnej metodiky a ktoré zahŕňa viaceré kľúčové ukazovatele hospodárenia samospráv. Samosprávy môžu dosahovať skóre na intervale 0 až 6, kde hodnoty nad 3 naznačujú, že mesto je prevažne zdravé, pričom jeho finančnú stabilitu opisuje práve dosiahnuté skóre (čím vyššie skóre, tým lepší výsledok pre mesto). Priemerná známka finančného zdravia za všetkých 50 najväčších miest sa medziročne významne zvýšila z 4,15 na 4,26,“ povedal na margo známkovania miest Matej Tunega.

V roku 2015 si Púchov svoju známku finančného zdravia vylepšil o päť desatín a v roku 2016 sa situácia zopakovala. Vďaka známke 5,06 sa Púchov zaradil do kategórie miest s výborným finančným zdravím.

Najlepšie hodnotenie finančného zdravia patrí podľa našej metodiky Novému Mestu nad Váhom, Dubnici nad Váhom, Hlohovcu, Topoľčanom a Kežmarku, pričom najlepšie medziročné zlepšenie zaznamenali v Nových Zámkoch, Žiline, Malackách či v Komárne – tieto mestá dokázali počas roka 2016 najviac zvýšiť svoje skóre finančného zdravia. Naproti tomu, najviac sa za uplynulý rok zhoršilo finančné zdravie Martinu, Michaloviec a Liptovského Mikuláša,“ dodal Matej Tunega.

Pripravil Rado Varga

1 komentár
  1. rocks hovorí

    „Najlepšie hodnoty zaznamenali Dubnica nad Váhom (+24,9 %), Nové Mesto nad Váhom (+22,9 %), Trenčín (+16,7 %), Senec (+16,6 %) a Malacky (+16,5 %). Mesto Púchov dosiahlo hodnotu +14,8%“.

    Uvedené výsledky však treba dať do súvislosti s výškou daňového zaťaženia v uvedených mestách a úspech Púchova +14,8% je výsmechom a riadnou ekonomickou hanbou poslaneckého zboru spolu s vedením mesta. Veľmi smutnou súčasťou života obyvateľov v meste Púchov je platenie mimoriadne vysokých daní. A to nie je ani úspechom, ani šťastím.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.