Voľby v Púchove sa opakovať nebudú

Len niekoľko dní trvala neistota okolo výsledkov komunálnych volieb v Púchove. Šesť neúspešných kandidátov – traja na primátorský post a traja na poslanecké miesta – totiž podalo ústavnú sťažnosť pre nezákonnosť volieb primátora a poslancov do mestského zastupiteľstva. Stalo sa tak 20. novembra 2018, teda v zákonom stanovenej desaťdňovej lehote. Z verdiktu Ústavného súdu SR je zrejmé, že voľby v Púchove sa opakovať nebudú. Súd totiž sťažnosť šiestich sťažovateľov z Púchova odmietol pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

Ústavný súd SR zaevidoval v súvislosti s novembrovými komunálnymi voľbami dovedna 89 sťažností, v ktorých fyzické osoby alebo politické strany namietali neústavnosť, resp. nezákonnosť komunálnych volieb. Spoločnú sťažnosť podali aj neúspešní kandidáti z Púchova – Pavol Crkoň, Miroslav Faktor, Miroslav Kubičár, Ján Gabčo, Igor Hurta a Ivan Zahradový.

Vypracovaním a podaním sťažnosti poverili zvolenskú advokátku Ivanu Gajdošíkovú. V sťažnosti upozornili napríklad na administratívny chaos, ktorý vznikol okolo určovania volebných obvodov, kedy sa po zákonom stanovenej lehote ešte dopĺňala do jedného z volebných obvodov budova mestského úradu.

Sťažovatelia upozornili na neproporciálne určenie volebných obvodov, kedy napríklad vo volebnom obvode č. 1 pripadá na jedného poslanca 523 oprávnených voličov a vo volebnom obvode č. 6 až 1010 oprávnených voličov.

Ďalej upriamili pozornosť aj na fakt že volebný obvod č. 9 bol vytvorený ako jednomandátový napriek tomu, že to neumožňuje zákon, keďže počet obyvateľov v tomto volebnom obvode je nižší (781) ako zistený počet obyvateľov pripadajúci na jedného poslanca v rámci celého mesta (953).

Šestica neúspešných kandidátov sa posťažovala aj na predvolebnú kampaň, ktorá podľa nich bola prostredníctvom Mesta Púchov a jeho inštitúcií k podpore kandidátky na primátorku, ktorá bola manželkou primátora. V sťažnosti ponúkli množstvo príkladov – od novinových článkov, cez televízne reportáže až po dôkazy o doručovaní jej letákov spoločne s mestskými novinami do novinových schránok.

To, či bol v Púchove pri novembrových voľbách, porušený zákon, sa však nedozvieme. Verdikt k tomu mohol podľa zákona vyrieknuť len Ústavný súd SR v lehote do 90 dní, ale len v prípade, že by sťažnosť prijal na ďalšie konanie. To sa však nestalo. Ústavný súd SR pod vedením podpredsedu Milana Ľalíka na neverejnom zasadnutí pléna 5. decembra 2018 rozhodol, že sťažnosť šiestich sťažovateľov z Púchova odmieta pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

U hovorcu Ústavného súdu SR Tomáša Senaja sme zisťovali, čo konkrétne v púchovskej sťažnosti chýbalo. „Dôvody odmietnutia budú uvedené v odôvodnení rozhodnutia, ktoré sa v súčasnosti písomne vyhotovuje. Po nadobudnutí právoplatnosti bude rozhodnutie prístupné na webovom sídle ústavného súdu,“ skonštatoval hovorca Tomáš Senaj.

Zároveň pripomenul, že podľa čl. 133 Ústavy Slovenskej republiky proti rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok.

Rado Varga

Púchovské listy

Mohlo by Vás zaujímať Podobné novinky

1 komentár

  1. Milan hovorí

    To rozhodnutie je zaujímavé čítanie… Poukazuje na neschopnosť sťažovateľov predložiť relevantné dôkazy na nezákonnosť volieb. Som prekvapený, že tento mozgový trust to nedokázal…

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...