Pravidlá diskusie na stránke Puchov.in

Prevádzkovateľ stránky www.puchov.in nezodpovedá za obsah diskusných príspevkov. Príspevky v diskusnom systéme na portáli Puchov.in boli vložené čitateľmi a vyjadrujú názory čitateľov. Tieto príspevky nevyjadrujú názor prevádzkovateľa ani vlastníka portálu Puchov.in

Každý používateľ diskusného systému je za svoje publikované názory plne zodpovedný podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Do diskusií môžu prispievať všetci čitatelia portálu Puchov.in. Každý používateľ je povinný dodržiavať Pravidlá diskusie na Puchov.in. Prevádzkovateľ portálu Puchov.in si vyhradzuje právo na zmazanie diskusných príspevkov, ktoré nie sú v súlade s Pravidlami diskusie na Puchov.in.

Zároveň si vyhradzuje právo zablokovať prístup tým používateľom, ktorí Pravidlá diskusie na Puchov.in porušujú systematicky a pravidelne.

Používaním diskusného systému na Puchov.in používateľ vyjadruje súhlas s Pravidlami používania diskusií na Puchov.in a zaväzuje sa ich dodržiavať.

IP adresy všetkých príspevkov sú archivované spolu s časom, dátumom a obsahom príspevku.

V prípadoch vyšetrovania je prevádzkovateľ podľa právneho poriadku Slovenskej republiky povinný poskytnúť úplnú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní.

Prevádzkovateľ nie je povinný používateľovi vysvetľovať dôvody zmazania diskusného príspevku, alebo zablokovania konta.

V diskusiách na Puchov.in podporujeme a vítame:

 • príspevky, ktoré obohatia ostatných diskutujúcich o nové informácie alebo názor
 • odlišné názory s iným uhlom pohľadu
 • inteligentný prejav a vecnú debatu

V diskusiách na Puchov.in je zakázané:

 • akýmkoľvek spôsobom prezentovať osobné útoky, vyhrážky, ohováranie alebo obťažovanie
 • vkladať viacnásobne sa opakujúce príspevky, v ktorých používateľ prezentuje svoj názor, komerčnú informáciu, odkaz na internetové stránky, alebo iný obsah (tzv. spamovanie)
 • zverejňovať vulgárne, pornografické alebo inak spoločensky neprípustné príspevky
 • zverejňovať názory alebo texty podporujúce násilie, rasizmus alebo nenávisť voči jednotlivcovi alebo skupine osôb
 • zverejňovať prevzaté texty bez súhlasu autora, alebo iným spôsobom porušovať autorské práva
 • zverejňovať odkazy na internetové stránky, ktorých obsah nesúvisí s témou diskusie a na stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky
 • zverejňovať obchodné informácie, prezentovať akékoľvek komerčné produkty a aktivity. V prípade záujmu o inzerciu na portáli Puchov.in môžete kontaktovať administratora
 • používať cudziu identitu, napríklad vystupovať v mene verejne známej osoby, alebo v mene Puchov.in
V prípade, že v diskusnom systéme zaznamenáte konanie, ktoré je v rozpore s Pravidlami diskusie oznámte toto konanie prostredníctvom e-mailu na: admin@puchov.in