JUDr. Pavol Crkoň: Mimoriadne špinavá kampaň!

1 49

Vedeli ste, že mestské noviny vznikli ako dôsledok vety v zákone o obciach, podľa ktorej majú mestské úrady povinnosť informovať občanov? Je úplne v poriadku, že tieto informácie sa okrem úradnej dosky zverejňujú aj v novinách, ktoré sa hádžu do poštových schránok občanov mesta. Z toho vyplýva, že mestské noviny majú byť tiež akousi „úradnou doskou“ s prehľadom rozhodnutí, ktoré sa týkajú mesta. Okrem toho ich kľúčovou úlohou má byť dohľad na tými, ktorí majú moc. Lebo tým, že na miestnych politikov nie je  až tak vidieť, je pre nich ľahšie koncentrovať moc, čím majú aj vyšší potenciál k jej zneužitiu.

A to, že naozaj sa moc zneužiť dá, nám Henekovci  nie raz predviedli. Najmä vo volebnom roku 2018. Predvolebná kampaň je v Púchove mimoriadne špinavá – týmito slovami označil Henek volebnú kampaň v roku 2018 (Púchovské noviny č. 39 / 2018)

Zdroj/Foto: FB Púchovské noviny

Pritom v tejto kampani neboli zo strany žiadneho protikandidáta použité vulgarizmy, či osobné invektívy vyslovené na adresu Henekovcov. A to, že v nej  zaznela kritika na prácu Heneka, je prirodzený dôsledok toho, že nie všetci občania Púchova boli s jeho prácou spokojní. Ešte aj krátko po zvolení sa p. Heneková nezabudla v púchovských novinách  posťažovať na krivdu, ktorá sa údajne napáchala voči nim.  Raz darmo, hra na obeť  Henekovej  naozaj „sedí“. Avšak Henekovci vynikajú aj v inom. V manipulácii s faktami.

Ako inak si máme vysvetliť tú skutočnosť, že Henek zneužíval miestne médiá na politickú kampaň jeho ženy? Pamätáte si ešte na zahraničnú návštevu veľvyslanca Bieloruska v našom meste? Bieloruský veľvyslanec navštívil Púchov v septembri 2018, teda v čase, kedy mestu ešte šéfoval Henek. Avšak nebol to on, kto privítal pána veľvyslanca. Za rokovací stôl si sadla osoba, ktorá ani nepracovala na mestskom úrade, ani v žiadnej z mestských spoločností a ani nemala žiadnu oficiálnu funkciu vo vzťahu k mestu. Osoba, ktorá dokonca nepôsobila ani v poslaneckom zbore a nezastupovala žiadnu z občianskych alebo iných organizácií mesta. Osoba, ktorá z hľadiska protokolu a slušných mravov na takomto oficiálnom podujatí mesta nemala čo robiť. Viete, kto tou osobou bol?  Hádate správne, ak odpoviete  p. Heneková, ktorá  už v tom čase pravdepodobne vedela, že pôjde kandidovať na primátorku mesta (PN č. 33/2018 link: https://www.puchovskenoviny.sk/wp-content/uploads/2015/08/PN_33_final.pdf).

Zdroj/Foto: Púchovské noviny

Tak sa teda po rokoch pýtam: Kto v roku 2018 pokrivil volebnú kampaň tým, že zneužíval púchovské médiá na propagandu svojej ženy za mestské peniaze? Kto konal v konflikte záujmov a zneužil svoju právomoc, čo potvrdili aj nezávislé autority?

Transparency International Slovensko (TIS), organizácia, ktorá dohliada na transparentnosť aj vo voľbách , dňa 07.11.2018 k volebnej kampani v Púchove uviedla  nasledovné: „Treba, žiaľ, skonštatovať, že primátor Rastislav Henek zneužil mestské noviny, keď v nich takýmto spôsobom propaguje manželku kandidujúcu na jeho post. Ide aj o zlyhanie samotných novín a ich šéfredaktora Slavomíra Flimmela,“ píše v stanovisku Ľuboš Kostelanský z Transparency International Slovensko. Link: https://mypovazska.sme.sk/c/20954832/mestske-media-propagovali-manzelku-primatora.html

Zdroj/Foto: mypovazska.sme.sk

A neostalo len pri zneužití printových médií. Aj televízna reportáž s Henekovou odvysielaná 12.10.2018 v púchovskej televízii bola v rozpore so zákonom, čo skonštatovala Rada pre vysielanie a retransmisiu a za takéto protizákonné konanie uložila sankciu. Link: http://www.rvr.sk/zprava-tlacova-informacia-zo-zasadnutia-rvr-7-5-2019 

Zdroj/Foto: TV Považie

Čo k tomu viac dodať? Asi len to, že to, čo my v Púchove v posledných rokoch dostávame do našich schránok nie sú noviny, ale marketingový nástroj, ako keď dostaneme do schránky leták na zľavy v obchode. Lebo rovnakým spôsobom by sa dalo označiť, že nám mesto do schránok posiela brožúru, ktorá „predáva SLUŠNOĽUDÍ Henekovcov“. Brožúru, ktorá im robí politickú propagandu za peniaze daňových poplatníkov. A my Púchovčania sme sa tak na roky ocitli bez nezávislých a nestranných informácií o dianí v našom meste. A to má negatívny  dopad nielen na debatu o  témach, ktoré sa týkajú nášho mesta, ale aj  na demokraciu.

P. Heneková v roku 2018 uviedla, že chce pokračovať v tom, čo v Púchove začal jej muž. A skutočne v tom pokračuje. Ako aj v roku 2018, aj teraz je Heneková oproti iným protikandidátom vo výhode. Púchovské médiá ju masívne propagujú  a opäť za peniaze nás všetkých. Protikandidáti sa na stránky mestskej tlače môžu dostať ak, tak len cez platenú inzerciu.

Preto sa domnievam, že Heneková aj v tomto volebnom roku zneužíva na svoju politickú kampaň verejné komunikačné kanály (púchovské noviny a televíziu)  tak, ako predtým jej muž, a čo viac, aj obecný majetok. Volebná súťaž v Púchove ani v tomto roku nebude férová. Stačí si pozrieť jej súkromný facebook, na ktorom zverejňuje fotografie obecného majetku, ktorý sa opravil vďaka naším, nie jej peniazom. A aj fotografie, kde využila možnosť prezentovať sa na spoločenských  akciách, ktorú financovalo mesto a nie ona sama. Isteže, p. Heneková nie je jediná, ktorá takto z pozície moci v SR koná.

Zdroj/Foto: FB Katarína Heneková

Túto skutočnosť potvrdila aj organizácia TIS, ktorá na margo volebných kampaní úradujúcich primátorov v nedávnej minulosti uviedla:

„Radničné printy sa pritom najčastejšie dostávajú k občanom zadarmo v schránke a sú často jediné médium, čo pokrýva samosprávu pravidelne. Pre mestá so 16 až 30-tisíc obyvateľmi určuje zákon limit na výdavky kandidáta na kampaň 50.000 €. Až polovicu tejto sumy môžu úradujúcim primátorom de facto priniesť noviny financované z mestského rozpočtu,“  upozornil riaditeľ TIS Gabo Šípoš na neférovú výhodu. Aj to je podľa neho „jeden z dôvodov, prečo viac ako dve tretiny primátorov a starostov kandidujúcich v predošlých voľbách dokázalo obhájiť svoje posty a podobnú úspešnosť možno predpokladať i v týchto voľbách“.

Pozn.: TIS je organizácia , ktorej  poslaním je znižovať korupciu a zvyšovať transparentnosť inštitúcií. Sledujú mocných, presadzujú riešenia a zapájajú ľudí do verejnej kontroly. Ich víziou je Slovensko a svet so zodpovednými ľuďmi a otvorenými inštitúciami bez korupcie.

1 komentár
  1. Tibor.B. hovorí

    Z počutia viem že primátorka má tiež problém.Teraz už nemala kandidovať lebo mala dohodu v 2018 že o 4 roky už nebude kandidovať.Uvidíme….

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.