Prehľadávať kategóriu

Relax

Storočnicu oslávili maturitnou skúškou

Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov už celé storočie vzdeláva žiakov v gastronómii a službách, vyštudovalo ju mnoho úspešných absolventov. Škola toto výnimočné výročie oslávila slávnostnou akadémiou v púchovskom divadle a pri…

V Záriečí majú unikátne jasličky

Vďaka projektu Slniečko volá na deti rovnomenného občianskeho združenia môžu detičky vo veku do 3 rokov  navštevovať novovybudované jasle v obci Záriečie pri Púchove. „Začínali sme na pozemkoch rodičovského domu môjho manžela, bol to…

Odpočty médií v bytových domoch

Vlastníci bytov v bytových domoch v tomto čase sledujú aktivitu správcov bytových domov ohľadne odpočtov médií. Správcovia musia v tomto čase odpočítať stavy spotrebovaného tepla, studenej vody a teplej vody za kalendárny rok 2023.…

Jubileum v znamení hudby a umenia v Púchove

Základná umelecká škola v Púchove oslavovala okrúhle 70. výročie založenia školy. Pri tejto veľkolepej udalosti si žiaci i učitelia prichystali podujatie, ktoré sa odohrávalo počas dvoch dní v Divadle Púchov. Pozvaní hostia aj široká…