Novinky so značkou

CSS Kolonka

Aktívny august v CSS – KOLONKA

Počas augusta sa klienti v dielničke venovali prácam, ktoré u nich rozvíjajú jemnú motoriku ako je maľovanie na kamene či vymaľovávanie. Keď to teploty vonku dovolili klienti trávili čas aj prechádzkami. 18. augusta sa spolu s pani…

V CSS – KOLONKA zažili apríl plný aktivít

Pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravia sa zamestnanci župného zariadenia a prijímatelia sociálnej služby stretli v spoločenskej miestnosti, kde diskutovali o tom, čo kto spravil pre svoje zdravie. „Spoločne s našimi klientmi sme sa…

S chuťou do záhrady s klientmi CSS – KOLONKA

Združenie na pomoc osobám s mentálnym a telesným postihnutím v Púchove a župné Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove sa spoločne zapojili do grantového environmentálneho programu Zelené oči z dielne Trenčianskeho samosprávneho…

V CSS – KOLONKA zažili jún plný aktivít

Počas mesiaca prešli klienti zariadenia množstvo kilometrov v rámci prechádzok v areáli domova i v jeho okolí. Spoločne so zamestnancami navštívili aj Nimnické kúpele. Veľkú radosť mali tiež aj z absolvovania canisterapie. Počas nej sa…

CSS-KOLONKA žije tradíciami

Veľkonočná šibačka či stavanie máj. Klienti župného zariadenia poctivo dodržiavajú tradície, záležať si dajú aj na poriadku v okolí CSS. Na začiatku apríla prežívali chvíle sviatkov Veľkej noci, ktoré v tento rok prebiehali…