Novinky so značkou

FS Váh

Novosti od Váhu

Príchod roku 2019 sa v Púchovskej folklórnej dedine niesol v znamení zmeny vedenia folklórneho súboru Váh. Po viac ako 7 rokoch sa z postu choreografa a vedúceho súboru rozhodol odísť etnológ PhDr. Richard Benech. Počas jeho pôsobenia v …

Folklórny súbor Váh oslavoval už 45 rokov

Čas je rýchly a neúprosný zároveň… veď len toť nedávno zaplnená volejbalová športová hala tlieskala účastníkom galaprogramu pri príležitosti 40. výročia založenia Folklórneho súboru Váh. Prešlo päť rokov a opäť nastal čas na oslavy jubilea.…