Novinky so značkou

Materská škola Mládežnícka

Zápisy do materských škôl sa blížia

Mesto Púchov oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2022/2023 prijímajú riaditeľky materských škôl: Erika Uherčíková: Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov, Katarina Tomanová: Materská škola,…