Novinky so značkou

protilátky

Reflexná terapia: Liečba dotykom 13. časť

V dnešnom pokračovaní si predstavíme reflexné zóny systémov a orgánov nášho tela, v ktorých sa vytvárajú protilátky. Tieto obranné substancie sa tvoria v krvi, lymfe a tkanivách ako reakcia na rozličné cudzorodé látky, ktoré vniknú do tela.