Chcete prácu na radnici a k tomu nájomný byt?

8 97

Veta z titulku znie lákavo, čo poviete? Púchovská radnica sa po dlhšom čase opäť raz dostala do hlavných správ televízie Markíza. Jeden z uvoľnených nájomných bytov totiž pridelili zamestnankyni mestského úradu. Podľa poslaneckých členov bytovej komisie bola uprednostnená pred matkou s dvomi deťmi, z ktorých jedno je ťažko zdravotne postihnuté. Primátor Henek svoj podpis pod bytovým dekrétom obhajuje tým, že postupoval v zmysle platných regulí bytového poradovníka. Pikantériou prípadu je fakt, že úradníčka, ktorá získala nájomný byt, nie je dlhoročnou zamestnankyňou úradu, ale pracuje tu ešte len päť mesiacov. Navyše pre ňu vytvorili začiatkom roka úplne nové pracovné miesto.

Ako možno získať prácu na úrade a o pár mesiacov nato aj mestský byt? Je to jednoduché: treba veľmi kritizovať a zároveň aj veľa chváliť. Samozrejme zakaždým tých správnych. Z preventívnych dôvodov nebudeme spomínať priezvisko spomínanej mestskej úradníčky, zistiť si ho môžete aj sami na internetovej stránke mestského úradu. Na úvod sa však vráťme presne o rok dozadu.

Dňa 14. júna 2016 si pani Miroslava S. podala žiadosť o nájomný byt. To bolo v čase, keď ešte vlastnila 3-izbový byt na Námestí slobody v bytovom dome č. 1408. Do odôvodnenia svojej žiadosti okrem iného napísala, že o nájomný byt žiada na základe nezvládnuteľnej finančnej situácie, nakoľko ostala sama s dcérou a v súčasnom období má vysoké náklady na bývanie.

Bytová komisia si ju teda predvolala na svoje zasadnutie 29. júna 2016 a odporučila jej 1-izbový byt, ktorý odmietla s odôvodnením, že je zvyknutá na určitý štandard a tento jej rozlohovo nevyhovuje. Záujem má vraj jedine o dvojizbový prípadne trojizbový byt. Komisia Miroslavu S. neodporučila zaradiť do poradovníka na byty. Zo zápisnice vyplýva, že členovia bytovej komisie tak rozhodli z dôvodu, že žiadosť má podanú ešte len dva týždne a medzi žiadateľmi o byty je viac samostatne žijúcich matiek, ktoré majú taktiež zložitú bytovú situáciu a majú žiadosť skôr podanú.

O dva mesiace však už bolo všetko inak. Miroslava S. sa ocitla v bytovom poradovníku pre 2-3-izbové byty na siedmom mieste. Čo tomu predchádzalo? Okrem iného kontakt s prednostkou mestského úradu Evou Kvocerovou, ktorá jej vypracovávala kúpno-predajnú zmluvu k predaju 3-izbového bytu, ktorého sa Miroslava S. predajom zbavovala. Cítila, že práve kontakt s ňou by jej mohol pomôcť dostať sa do bytového poradovníka, a tak v auguste využila príležitosť a poriadne jej pohladila ego.

V čase, keď primátor Rastislav Henek na sociálnej sieti rázne poprel reči o odchode Evy Kvocerovej z prednostovskej stoličky, práve Miroslava S. patrila k najangažovanejším komentátorom: „Môj osobný názor je, že pani E. Kvocerová je človek, čo má prehľad a skúsenosti, vzdelaná žena a keď napíšu hentaké niečo, to by sa každého dotklo. Držím palce Rastík tebe, celej rodine a aj kolegom.

Zdá sa, že Miroslava S. bola s púchovským primátorom celkom dobrá známa. Dva mesiace predtým totiž na facebooku „vyplakávala“ jeho manželka nad článkom v Púchovských listoch o tom, že spor MŠK Púchov s Katarínou Bradáčovou bude súdiť Henekovej bývalý spolužiak zo strednej i vysokej školy. Miroslava S. v zmysle svojej taktiky dala Henekovej príspevku nielen ten správny „lajk“, ale pridala aj adekvátny koment: „Katuška, super si to napísala, na rozdiel od V. pravdivo a môžu sa hanbiť, keď zo svojho neúspechu hanobia mená a ľudí, ktorí majú zaslúžené vzdelania a hlavne úroveň vystupovania a robia pre mesto, nie pre seba. Držkajte sa a aj zlá reklama je reklama, mám vás rada a poznala som vás oboch skôr a vždy ste boli pre mňa ľudia inteligentní a vzdelaní.

Zadefinovanie východiskových pozícií Miroslavy S. pred zaradením do bytového poradovníka máme teda za sebou. Potom sa už všetko zbehlo naozaj veľmi rýchlo. Ako sme už spomenuli, koncom augusta ju bytová komisia zaradila na siedme miesto, ale ani to sa jej príliš nepozdávalo. V novembri na vlastnú žiadosť navštívila bytovú komisiu s tým, že chce doplniť zápisnicu z júnovej komisie. Z toho nakoniec zišlo, ale ako sa ukázalo, na komisiu prišla vyzbrojená výpismi z listov vlastníctva, na ktorých majú vyznačený vlastnícky alebo spoluvlastnícky vzťah k bytu prípadne rodinnému domu nájomcovia v mestských nájomných bytoch. Systém prideľovania nájomných bytov tak dostal poriadnu trhlinu.

Členovia komisie sa dohodli, že sa získanými informáciami budú zaoberať na najbližšej komisii za prítomnosti nájomníkov. Miroslava S. využila príležitosť účasti na zasadnutí komisie a na jej členov apelovala, aby jej urýchlene pridelili minimálne 2-izbový byt, keďže býva spolu s dcérou u rodičov v 3-izbovom byte, kde majú nevyhovujúce podmienky na bývanie.

To bola zároveň posledná návšteva Miroslavy S. na zasadnutí bytovej komisie. Nie však posledná návšteva mestského úradu. Od začiatku nového roka pritom už nechodila na úrad ako návštevníčka, ale ako nová pracovníčka. Primátor Rastislav Henek svojím vlastným rozhodnutím vytvoril pre ňu k 1. januáru 2017 na ekonomickom oddelení úplne novú pozíciu „odborný referent – rozpočtár“. Poslanci sa o tom dozvedeli až s odstupom času – na februárovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Pozícia rozpočtára bola pritom obsadená nielen bez výberového konania, ale aj bez akéhokoľvek inzertného avíza o voľnom pracovnom mieste.

Ani nie päť mesiacov po získaní pracovnej pozície na mestskom úrade dostala Miroslava S. od Mesta Púchov aj nájomný byt. Dokonca z dvojice uvoľnených 2-izbových bytov ten priestrannejší na Moravskej ulici. Ako sa jej to podarilo?

Na aprílovom zasadnutí bytovej komisie došlo k revízii bytového poradovníka, pričom na prvom mieste zostala pani Kopišová, ktorá však potrebovala výhradne len bezbariérový byt. Ďalší dvaja žiadatelia v poradí boli vyradení, keďže nezdokladovali, resp. nespĺňali podmienku príjmu. Komisia odporučila zohľadniť aktuálnu situáciu ďalších žiadateľov a byt, ktorý sa mal koncom apríla uvoľniť v bytovom dome na Dvoroch, odporučila prideliť pani Lipkovej ako samostatne žijúcej matke s dvomi deťmi, z nich jedno je ťažko zdravotne postihnuté.

Tá sa sprvoti rozhodnutiu o pridelení potešila, ale radosť netrvala dlho. O svoju skúsenosť sa pani Lipková s nami v krátkosti podelila: „Začiatkom mája som si bola pozrieť byt na Dvoroch, lenže ten by našu bytovú situáciu vôbec nevyriešil. Byt s rozlohou cca 43 m2 je veľmi malý a je to skôr 1-izbový byt s kuchynským kútom ako dvojizbový, bez balkóna, pivnice. Mám dve veľké deti, potrebujem vyčleniť priestor aj pre dcérku, zároveň syn potrebuje rehabilitáciu, ktorú by som v takom malom byte nemohla vykonávať, nakoľko po rozložení základného nábytku by som nemohla vyčleniť kútik na cvičenie, ani na rozloženie sušiaku na prádlo. Môj syn trpí inkontinenciou III. stupňa a teda vytvorenie priestoru na sušenie prádla v byte a najmä na balkóne  je pre mňa veľmi dôležité… Keď má syn zhoršenie stavu (autistické prvky v správaní), je jediným riešením, ako mu zabezpečiť pobyt  na čerstvom vzduchu, práve balkón, preto balkón veľmi potrebujeme… Tento byt bol pre našu rodinu jednoznačne nevyhovujúci a bývanie v tomto byte by len zhoršovalo zdravotný stav môjho syna.

Pani Lipková sa preto pánovi z bytového podniku poďakovala za obhliadku bytu a vrátila sa na mestský úrad s tým, že byt bude musieť odmietnuť.

Referentka oddelenia mi povedala, že nie je žiadnym tajomstvom, že k dispozícii je už aj uvoľnený väčší byt na Moravskej ulici a sama sa čuduje, že mi ho automaticky neponúkli. Dohodli sme sa na následnej obhliadke, byt som si pozrela a naozaj spĺňal potreby našej rodiny. Aby som ho mohla dostať, k tomu bolo potrebné podať odvolanie voči pôvodnému rozhodnutiu s tým, že budem žiadať o výmenu bytu a všetko podložím zdravotnou dokumentáciou môjho syna. Tak som aj urobila v zákonnom termíne, odvolanie som podala 11. mája. Pri podávaní odvolania mi referentka povedala, že z morálneho a ľudského hľadiska nevidí problém vo výmene bytu za väčší, ale tiež mi spomenula, že sú veľké tlaky zhora a  tiež od jednej pani z poradovníka, aby som bola z poradovníka vyradená, nakoľko byt nepotrebujem, lebo som ho odmietla a o tento väčší byt na Moravskej ulici má veľký záujem práve dotyčná pani. Referentka mi doporučila zavolať 15. mája vedúcej pani Vavrovej,  ktorá ma odbila s tým, že mestský úrad nie je žiadna realitná kancelária a primátor zamietol moje odvolanie v plnom rozsahu. Navyše poznamenala, že to riešia  s právnikom, aby som s ich písomným vyjadrením nemohla nič urobiť. Do dnešného dňa som však písomné vyjadrenie nedostala.

To bol stav, ktorý mestskej úradníčke Miroslave S. vyhovoval. Ponuku na bývanie v menšom byte na Dvoroch totiž dostala v poradovníku tretia pani Srogončíková. Po primátorskom zamietavom rozhodnutí o odvolaní pani Lipkovej sa uvoľnil byt na Moravskej ulici a ten bol pridelený práve Miroslave S.. Postup pracovníkov mestského úradu, ale aj primátora Rastislava Heneka poriadne rozhorčil členov bytovej komisie, ktorá mimoriadne zasadla v pondelok 29. mája 2017 predpoludním, aby prijala uznesenie, v ktorom navrhuje celý prípad ešte raz otvoriť a byt, ktorý bol pridelený Miroslave S., navrhuje prideliť pani Lipkovej.

Zároveň sa medzi poslancami začali zbierať podpisy pod výzvu na odvolanie Evy Kvocerovej z funkcie prednostky mestského úradu. O celú vec sa zaujímala aj televízia Markíza. Primátor Henek sa pred jej kamerou obhajoval slovami: „Myslím si, že je maximálne správne a korektné, keď niekto nechce nejaký byt, na ktorý bol prihlásený v poradovníku, automaticky ide druhý žiadateľ. Ja neskúmam každú jednu osobu, ktorá bude mať pridelený byt. Máme nejaký poradovník, kde máme určené pravidlá.

Podľa poslancov Cyrila Crkoňa a Rudolfa Marmana, ktorých televízia Markíza oslovila, práve mestská úradníčka Miroslava S. nemala byť do poradovníka nikdy zaradená. Existujú na to vraj dva dôvody. „V čase podania žiadosti čestným vyhlásením deklarovala, že nevlastní žiaden byt, ani inú nehnuteľnosť. Pravda je tá, že vlastnila 3-izbový byt, ktorý následne predala. Navyše odmietla zaradenie do poradovníka na 1-izbové byty s tým, že jej rozlohovo nevyhovuje a je zvyknutá na určitý štandard,“ povedal Rudolf Marman.

Predseda komisie Cyril Crkoň avizoval, že poslanci budú požadovať nápravu, keďže podľa neho bol uprednostnený záujem zdravej osoby pred človek som zdravotným postihnutím.

A čo na to všetko hovorí Miroslava S.? Tak ako bol prednedávnom facebook preplnený jej chválami na vedenie mesta, tak dnes sa na sociálnej sieti vyhráža žalobami. Svoju zlosť obracia predovšetkým na poslanca Rudolfa Marmana, na konkurentku v snahe o získanie bytu  a dá sa predpokladať, že ďalším v poradí bude autor tohto článku.

Rado Varga

Rudolf Marman: Všetko mi to zaváňa KLIENTELIZMOM!

O okolnostiach pridelenia nájomného bytu mestskej úradníčke sme sa rozprávali aj s poslancom Rudolfom Marmanom, ktorý je členom bytovej komisie pri mestskom zastupiteľstve v Púchove.

⬤ Poznali ste sa v minulosti s pani Sliackou a pani Lipkovou, predtým ako boli zaradené do poradovníka o pridelenie mestského nájomného bytu?

Pani Lipkovú som nepoznal vôbec a s pani Sliackou som sa poznal len z videnia. Viackrát ma ale kontaktovala buď telefonicky alebo cez sociálnu sieť, keď mi ako členovi komisie poukazovala na to, že niektoré rodiny v Púchove obývajú naše mestské nájomné byty neoprávnene.

⬤ Zaoberali ste sa týmito jej tvrdeniami?

Samozrejme že áno a tieto rodiny boli prizvané ku nám na komisiu a musím povedať, že spĺňali všetky kritéria podľa zmluvy, ktorú mali uzatvorenú s mestom.

⬤ Do poradovníka sa dostala pred necelým rokom. Myslíte si, že oprávnene?

Našej komisii bolo zatajené, že keď si pani Sliacka v júni 2016 podala žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu, bola ešte vlastníčkou svojho trojizbového bytu. Následne tento byt predala a nám na komisii tvrdila, že celú kúpno-predajnú zmluvu tohto bytu jej pripravovala naša mestská prednostka pani Kvocerová. Zdá sa mi to trochu neštandardné, ale to nech posúdi verejnosť.

Pani Sliackej aj napriek všetkým skutočnostiam, ktoré jej prípad mal, bol ponúknutý jednoizbový byt, ktorý odmietla s tvrdením, že ona jednoizbový byt nechce,  lebo je naučená z minulosti na určitý  štandard a nemala by kde dať rohovú gaučovku a hračky svojej dcéry. A tak pani Sliacka predbehla cca 400 uchádzačov o byt, ktorí už mali podanú žiadosť z minulosti. No a začiatkom roka som sa dozvedel, že pani Sliacka bola za záhadných okolností prijatá bez výberového konania na mestský úrad, kde je prednostkou pani Kvocerová. A to mi zaváňa klientelizmom.

⬤ Ako teda postupovala vaša komisia pri aktualizácii bytového poradovníka v apríli tohto roku?

Naša komisia v apríli pridelila dvojizbový byt v Púchove pani Lipkovej s dvoma deťmi, z toho jedno je so ZŤP. Z mesta jej bol ponúknutý menší dvojizbový byt (40 m2) na Dvoroch aj napriek tomu, že sme mali v tom čase voľný ešte aj druhý dvojizbový byt (60 m2) s balkónom na Moravskej ulici. Keď sme sa túto skutočnosť s kolegom Cyrilom  Crkoňom dozvedeli, apelovali sme ako členovia bytovej komisie na to, aby bol pani Lipkovej – matke s  dvoma deťmi – pridelený väčší byt a aby bola k tomu riadne zvolaná komisia. Tú pani Vavrová ako vedúca oddelenia nezvolala s tvrdením, že to nie je potrebné.

A stalo sa to, že pani Lipková počas lehoty svojho odvolania  prišla aj o menší byt, ktorý bol následne ponúknutý inej rodine a väčší  bol pridelený pani Sliackej s jedným dieťaťom. V pondelok 29. mája zasadla bytová komisia a všetci sme odporučili pánu primátorovi, aby došlo k zámene bytov a väčší byt bol pridelený pani Lipkovej a menší byt pani Sliackej. Osobne si však myslím, že pani Sliacka si nezaslúži ani jeden mestský nájomný byt!!!

Cyril Crkoň: Zase sa rozhodlo štýlom „o nás – bez nás“

Predsedom bytovej komisie pri mestskom zastupiteľstve v Púchove je poslanec Cyril Crkoň. Aj on vníma pridelenie bytu mestskej úradníčke Miroslave Sliackej na úkor zdravotne postihnutého dieťaťa ako ľudské pochybenie. Svoj krátky názor vyslovil pre televíziu Markíza a ochotne odpovedal o tri dni neskôr aj na otázky našej redakcie.

⬤ Miroslava Sliacka bola prvý raz pred- volaná na zasadnutie bytovej komisie 29. júna 2016, kde ju komisia neodporučila navrhnúť do poradovníka. O dva mesiace neskôr už v poradovníku figurovala na mieste číslo sedem. Prečo nastala zmena v postoji komisie?

Je pravdou, že pani Sliacka sa aktívne zaujímala o svoju žiadosť na byt, okrem toho, že disponovala rôznymi informáciami na trhu nájomných mestských bytov, domáhala sa aj účasti na zasadnutiach komisie, napriek tomu, že bola aj neverejná. Treba uznať jej záujem a aj aktivitu, išla si za svojím cieľom. Ale netreba opomenúť aj jej divadielko so vsuvkami, že je v zložitej sociálnej situácii a ak jej v krátkej dobe nepridelíme byt, tak spácha samovraždu skokom pod vlak.

Tak toto som ešte nezažil a veľmi som nad tým rozmýšľal, zvlášť keď ma oslovila aj po telefóne. Viete, ja rád pomôžem a aj som pomohol za pomoci svojich kolegov z komisie a pani Sliacku sme uprednostnili (možno pred horšími prípadmi, mali asi smolu, že boli ticho) a zaradili sme ju do poradovníka. Keď sa teraz spätne obzriem, neviem, či mám z toho dobrý pocit. 

⬤ Miroslava Sliacka odmietala byť zaradená do poradovníka na 1-izbové byty. Ako vám to zdôvodňovala?

Áno, je pravdou, že odmietla jednoizbový byt, uvažovali sme aj nad garsónkou. Ak je človek v takej situácii ako popisovala, nemá čo špekulovať a zoberie hocičo, len aby nezostal na ulici s dieťaťom. Jej argument bol, že má právo na svoj komfort bývania a ten by nebol zaručený, navyše zase podsúvala aj právo dieťaťa na detskú izbu a uloženie hračiek.

⬤ Ako hodnotíte skutočnosť, že dnes pani Lipková ako matka dvoch detí (z toho jedno ZŤP) byt nemá a pani Sliacka ako matka jedného dieťaťa a v poradovníku za ňou byt dostala?

Zase sa rozhodlo o „nás – bez nás“. Aktuálnymi informáciami disponoval mestský úrad a ten ma mal kontaktovať s cieľom zvolať mimoriadnu komisiu, a tá by dala odporúčanie primátorovi. Nestalo sa tak a primátor rozhodol ako rozhodol. Ja v tom vidím jednoznačne ľudské pochybenie. Treba si priznať, že kto robí, robí aj chyby, ale ktoré včas napravíme.

Netreba sa vyhovárať, že bol schválený poradovník, ale nastala za určitých okolností mimoriadne zaujímavá situácia s nájomnými mestskými bytmi a keď už, tak stačilo minimálne zavolať predsedovi komisie a vypočuť si jeho názor na celú situáciu. Určito bolo viac adekvátnych riešení.

⬤ Bytová komisia zasadla aj po prevalení celej kauzy. Aké uznesenie ste v súvislosti s pridelením bytu prijali?

Komisia jednoznačne vyzvala primátora o jeho prehodnotenie pridelenia bytu s následnou výmenou bytov medzi pani Lipkovou a pani Sliackou.

Diskusia: 8
 1. Silnakava1 hovorí

  nech ho vrati!!!! nepotrebuje ho a nech sa nastahuje k Rastikovi ?

 2. Ján hovorí

  Takže pain Sliacka je zvyknutà na iný štandard? Proste sila.
  Otázka č.1 Ak podľa jej verzie nemala na udržanie „svojho štandardu“ tak prečo proste nepredala normálne 3 izb. byt (s ktorým jej tak veľkodušne p. Kvocerová pomáhala) a nekúpila si menší? Ale najskôr išla žiadať o pridelenie bytu, zatajila že má 3 izbák a ten následne s pomocou pani K. predala.
  Otázka č. 2 Teraz má aj lacnejší byt a peniaze z predaja, čiže stále je na tom tak zle že potrebuje byt od mesta?
  A to ako dostala svoju pozíciu na vytvorenom pracovnom mieste bez riadneho výberového konania už necháme na fantáziu 😀

 3. HYENEK hovorí

  Komplet cele presetrit! od vytvorenia prac. miesta po pridelenie bytu!!!

  Kde je teraz pan vice primator s jeho programom pre socialne slabsich???

 4. DeKATTO hovorí

  Bytova komisia nemala vahat, vygoolit cas najblizsieho vlaku iduceho cez Puchov. Kedze je zvyknuta na urcity standard, tak osobaky mohli vynechat.

 5. duri hovorí

  To je co za arogantneho cloveka ta Sliacka??? Citat jej vyjadrenia na fb (mesto puchov) a nedogrcat sa, je umenie. A toto zamestnali na mestskom urade? Rasto, od zaciatku som ti fandil a bol som rad, ze sa partia okolo emeritneho dostala prec od koryta, ale toto ti zlomi vaz!!! Ukaz ze si chlap a priznaj chybu. Daj na odporucania komisie, Sliacka prec z bytu a pridelte ho niekomu, kto ho vazne potrebuje. Mimochodom, ak niekto preda 3izbovy byt ( v Puchove idu po cca 70000) tak urcite nie je odkazany na byt od mesta.

  1. Filip hovorí

   Suhlas Duri aj s tym zlomenim vazu. Proces pridelovania najomnych bytov je vysoko interesantna a sledovana tema pre obcanov mesta. Akekolvek pochybenia sa nezabudaju a obcania to vedia nalezito „ocenit“. Skoda, preskoda…

 6. Evka hovorí

  Sliacka paktuje so Strýčkom,bratom manželky nášho primátora.Už viete prečo dostala byt???Odpoveď vie hádam už každý .Čistý RH pozitív – rodinka švagríček.

 7. Negatív hovorí

  Henek na hrad…… Ale dole hlavou. K tomuto prípadu so Sliackou už niet čo dodať!!!

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.