Colný úrad likvidoval rôzny tovar

0 77

Trenčianski colníci v ostatných dňoch zabezpečovali likvidáciu tovaru, ktorý prepadol v prospech štátu. Išlo o alkohol, cigarety a tabakové výrobky a drobný tovar vykazujúci znaky falzifikátov.

Likvidáciu takéhoto tovaru vykonáva Colný úrad Trenčín pravidelne jedenkrát ročne, podľa množstva predmetného tovaru. Podľa povahy tovaru sa volil spôsob jeho likvidácie. V spaľovni skončilo viac ako 1000 kusov falzifikátov značkových tovarov. Išlo najmä o textilný tovar, obuv a hračky. Likvidovali sa aj „rubikove kocky“, či uteráky „Burberry“ alebo mopy na dlážku „Burberry“.

Rovnako skončili aj cigarety a tabak, konkrétne 67 spotrebiteľských balení cigariet, 714 spotrebiteľských balení tabaku a ďalších 272 kg tabakových výrobkov. Cigarety a tabak neboli označené kontrolnou známkou v súlade s predpismi alebo držiteľ nevedel preukázať ich pôvod a spôsob nadobudnutia.

Takmer 250 litrov alkoholu skončilo v čističke odpadových vôd. V tomto prípade colníci najskôr likvidované spotrebiteľské balenia liehu zliali do väčších barelov a následne vyliali do prítokového žľabu, kde sa zmiešali s odpadovou vodou, ktorá sa prečerpáva do čističky odpadových vôd a po prechode technologickou linkou bol alkohol mikrobiologicky rozložený. Likvidované množstvo nemalo negatívny vplyv na životné prostredie ani na technológiu používanú v čističke. Aj v tomto prípade bol pôvod a spôsob nadobudnutia liehu nepreukázaný.

Pri alkohole a tabaku, ktorý sa stal majetkom štátu pri výkone daňového dozoru, je jediný možný zákonný spôsob jeho ďalšieho nakladania likvidácia. Pri tovare, ktorý podlieha ochrane práv duševného vlastníctva, zákon pripúšťa i iné spôsoby jeho použitia, avšak je nutné splniť ďalšie súvisiace zákonné povinnosti a podmienky.

Za predpokladu splnenia hygienických, bezpečnostných a ostatných ochranných opatrení je napríklad možné takýto tovar i darovať zdravotníckym zariadeniam alebo neziskovým organizáciám a podobným zariadeniam na humanitárne účely. V týchto konkrétnych prípadoch však tento postup nebolo možné uplatniť.

V tomto predvianočnom čase nákupná horúčka vrcholí. Colný úrad Trenčín upozorňuje verejnosť na ostražitosť pri nákupoch, aby radosť z ušetrených peňazí za síce lacnejší, ale „fejkový“ tovar, netrvala len krátko. Nízka kvalita výrobkov a riziko zadržania tovaru z dôvodu podozrenia z porušovania práv duševného vlastníctva hrozí pri internetových nákupoch, najmä tovaru s pôvodom z Číny i pri nákupoch na trhoviskách.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.