Dostavbe Rožáku nič nebráni, hotový by mohol byť už budúci rok

0 164

Na jar tohto roku svitla nádej, že rozostavaná šesťpodlažná budova na rohu Trenčianskej a Hollého ulice by čoskoro mohla byť dokončená. Naposledy tu aký-taký stavebný ruch zaznamenali koncom roka 2015, kedy žeriav vytiahol na jednotlivé podlažia murovací materiál a následne ho demontovali. Za desať rokov (ne)výstavby zmenila stavba niekoľkokrát nielen meno, ale aj vlastníka a investora. Tým najnovším je bytčianska spoločnosť K&L CAPITAL, s. r. o., ktorá už disponuje aj nájomnou zmluvou na prenájom mestského pozemku, na ktorom stavba stojí. Jeden z dvojice jej vlastníkov Martin Kleman avizoval, že s dostavbou sa začne na jeseň a budúci rok by sa mohla nová administratívna budova kolaudovať.

Stavebný ruch na „Rožáku“ definitívne zamrzol koncom roka 2016. Púchovská radnica vtedy síce začala s prípravou predĺženia nájomnej zmluvy spoločnosti DEVELOPER CONSULTING, s. r. o., ale poslanecký zbor nakoniec odmietol predmetné uznesenie prijať s tým, že práve nepredĺžením nájmu bude investor nútený sa rozhýbať.

Stalo sa, ale na vzhľade budovy sa to absolútne neprejavilo. Jej vlastníkom sa stala bratislavská firma Figaru, s. r. o., novým investorom spoločnosť All Inclusive Development. Tá zmenila koncept dostavby budovy, premenovala projekt na „Púchovskú bránu“ a prišla s nápadom, aby štyri zo šiestich podlaží predstavovali namiesto administratívnych priestorov byty. Ani tento projekt však nebol dotiahnutý do úspešného konca.

Situácia sa zmenila až po komunálnych voľbách začiatkom tohto roka. Žiadosť o nájom podala na púchovskú radnicu bytčianska spoločnosť K&L CAPITAL, s. r. o., ktorú so spoločníkom Marekom Lokajom z Bytče vlastní púchovský podnikateľ Martin Kleman. Práve on predstavil nový zámer dostavby na marcovej komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia. Tá posunula žiadosť o prenájom do mestského zastupiteľstva, a tak sa o osude mestského pozemku č. 476/1 o výmere 403 m2 po dlhých 28 mesiacoch opäť hovorilo v poslaneckom zbore.

Referenciu k predloženému uzneseniu podala prednostka Mestského úradu v Púchove Iveta Brindzová: „Zástupcovia firmy K&L CAPITAL, s. r. o. sa preukázali zmluvou o budúcej zmluve s firmou Figaru, s. r. o. ako súčasným vlastníkom stavby, z ktorej vyplynulo, že uzatvoria riadnu kúpnu zmluvu za predpokladu, že im bude odsúhlasený nájom pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta. Prebiehalo niekoľko jednaní, zástupca spoločnosti pán Kleman bol priamo na zasadnutí mestskej rady, kde poslanci mali možnosť oboznámiť sa s jeho zámerom a deklaroval pevné rozhodnutie po kúpe objekt dokončiť. Výška nájmu bola určená v súlade s platnými zásadami na 30 eur za štvorcový meter a rok. Doba nájmu bola dohodnutá na dva roky, pričom pán Kleman deklaroval, že je nielen ochotný, ale aj schopný budovu do dvoch rokov dokončiť, ba aj skôr. Aby bolo mesto zabezpečené, v predloženom uznesení je jasne zadefinované, že nájomná zmluva sa uzatvorí až po tom, ako sa predloží doklad o tom, že spoločnosť K&L CAPITAL, s. r. o. je vlastníkom rozostavanej stavby.

Poslanci bez zbytočne dlhých diskusií predložené uznesenie o nájme pozemku schválili a následne odklepli aj uznesenie o možnosti predaja pozemku po kolaudácii stavby. Firma K&L CAPITAL, s. r. o. takéto uznesenie totiž potrebovala dokladovať k žiadosti o bankový úver, z ktorého chce financovať kúpu budovy a aj samotnú dostavbu.

Príprava nájomnej zmluvy trvala takmer tri mesiace. Šesť dní pred vypršaním termínu na jej podpis ju nakoniec obe strany podpísali, za dovolenkujúcu primátorku Katarínu Henekovú tak urobil jej zástupca Lukáš Ranik. Martin Kleman z pozície zástupcu nového vlastníka budovy po podpise zmluvy avizoval, že s dostavbou by chceli začať v jesenným mesiacoch, pričom budúci rok by budova mohla byť pripravená na kolaudáciu. Nový investor sa vracia k pôvodnému projektu čisto administratívnej budovy.

Pôvodne mal investor stavať nové parkovisko, napokon došlo k dohode o finančnom vklade 30 tisíc eur na projekt parkovacieho domu, ktorý by mal vyrásť na dnešnom hlavnom mestskom parkovisku.

Už na aprílovom mestskom zastupiteľstve sa hovorilo aj o parkovacích plochách, ktoré by prislúchali k objektu. V hre bolo aj vybudovanie parkoviska na Nábreží slobody, ale z toho nakoniec zišlo. Vedenie radnice sa s investorom radšej dohodlo na zložení finančnej čiastky, ktorá bude použitá na vybudovanie parkovacích miest.

Prebiehajú ešte rokovania, ktoré sa týkajú podmienok splnenia nejakých požiadaviek mesta ohľadom zabezpečenia parkovania. Samozrejme, že budete ešte o tom následne informovaní, pretože je to základnou podmienkou na to, aby tá budova bola skolaudovaná. Podstatou vlastne je, aby došlo k zloženiu nejakej finančnej zábezpeky, ktorá by bola následne využitá na výstavbu parkovacích plôch v meste, a to v nadväznosti na to, akým spôsobom sa dohodne mesto na vybudovanie nejakého parkovacieho domu, ktorý výhľadovo v budúcnosti plánujeme alebo vybudovaním nových parkovacích miest v okolí súčasného parkoviska,“ už tradične chaoticky vysvetľovala výsledky rokovaní s investorom primátorka Katarína Heneková pred prijatím uznesení na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Obe strany sa nakoniec v zmluve dohodli, že Mesto Púchov vybuduje v blízkosti budovy nové parkovacie plochy a firma K&L CAPITAL, s. r. o. na tento účel zašle na účet mesta do 31. augusta 2019 finančnú čiastku vo výške 30000 eur. Túto sumu by bolo Mesto Púchov povinné vrátiť v prípade, že s výstavbou parkovacích plôch nezačne do troch rokov.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.