Jediná škola sklárskeho zamerania ostane zachovaná, pokračovať bude v Púchove

0 27

Od budúceho školského roku 2019/2020 bude novovzniknutá Spojená škola, I. Krasku, v Púchove v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) vychovávať aj budúcich sklárskych majstrov, ktorí doteraz rozvíjali svoje zručnosti na SOŠ sklárskej v Lednických Rovniach. Spolu so študentmi SOŠ, I. Krasku, v Púchove sa budú od 1. septembra 2019 vzdelávať pod jednou strechou.

Začiatky jedinej sklárskej školy na Slovensku sa datujú od roku 1949, pričom vznik sklárskej školy v Lednických Rovniach je úzko spätý nielen s históriou obce, ale najmä so spoločnosťou RONA. Tá sa za viac ako 125 rokov stala jedným zo svetových lídrov v spracovaní skla. V súčasnosti Stredná odborná škola (SOŠ) sklárska Lednické Rovne čelí nedostatočnému záujmu študentov.

Za posledných 5 rokov klesol počet žiakov študujúcich na SOŠ sklárskej v Lednických Rovniach takmer o polovicu. Trenčianska župa, ako zriaďovateľ školy, začala ihneď hľadať možnosti, ako túto unikátnu sklársku školu na Slovensku zachrániť. Riešenie sme našli v podobe vzniku Spojenej školy, I. Krasku, v Púchove, ktorá bude mať dve organizačné zložky, a to Strednú odbornú školu a Strednú odbornú školu sklársku. Takýmto spôsobom zachránime sklárske remeslo v kraji, a zároveň ponúkneme študentom z celého Slovenska možnosť študovať sklárske odbory pre významné sklárske spoločnosti, akými sú RONA či Vetropack Nemšová,vysvetlil trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Zachovať tradíciu sklárskej školy a naďalej rozvíjať sklárske remeslo v regióne Považia prisľúbila v stredu 19. decembra 2018 podpisom Memoranda o spolupráci pätica zainteresovaných strán. Zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja, SOŠ sklárskej Lednické Rovne, SOŠ Púchov, spoločnosti RONA, a. s., Lednické Rovne a spoločnosti Vetropack Nemšová, s. r. o., sa stretli v sídle spoločnosti RONA v Lednických Rovniach, aby svojim podpisom vyhlásili spoločný záujem podporovať a rozvíjať teoretické vedomosti a praktické zručnosti žiakov spomínaných stredných škôl.

Od podpisu memoranda si sľubujeme najmä skvalitnenie odborného vzdelávania našich študentov. Počas vykonávania práce v spoločnosti prichádzajú do styku s pracovným vybavením, materiálmi či technológiami, vďaka čomu sú v budúcnosti kvalitne pripravení pre trh práce. Presťahovaním školy do Púchova sa zmení len sídlo školy, odbornú prax budú žiaci naďalej bez zmeny vykonávať  vo firme RONA či Vetropack Nemšová, prezradila Anna Krupičková, poverená riadením SOŠ sklárska Lednické Rovne.

Vytvoriť adekvátne podmienky pre študentov budúcej Spojenej školy, I. Krasku, v Púchove, vrátane ubytovania a stravovania či mimoškolských a športových aktivít študentov, bude stáť župnú pokladnicu viac ako 800 tis. eur. Ďalších približne 340 tis. eur plánuje župa investovať do rekonštrukcie kuchyne a prestavby terajších učební na dielne.

Naša škola už v minulosti pripravovala odborníkov pre sklársky priemysel, a to v čase, kedy existovala Stredná priemyselná škola chemická v Púchove. S prípravami na návrat sklárskeho remesla do Púchova sme už začali. V súčasnosti pracujeme na priestorovom zabezpečení, akým sú napríklad dielne pre študentov. Snažíme sa pripraviť všetko tak, aby sme mohli na pôde školy privítať aj študentov z rôznych kútov Slovenska,“ povedala riaditeľka SOŠ, I. Krasku, v  Púchove Lenka Jancíková.

V aktuálnom školskom roku má SOŠ sklárska v systéme duálneho vzdelávania zapojených celkom 12 študentov, ktorí študujú v odboroch maľba skla a keramiky, výroba dutého a lisovaného skla či obsluha sklárskych automatov. S nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily zápasia aj spoločnosti RONA Lednické Rovne a Vetropack Nemšová, ktoré by v budúcnosti radi prijali čo najväčší počet absolventov Spojenej školy, I. Krasku, v Púchove.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.