Južné opevnenie Trenčianskeho hradu medzi tromi najkrajšími obnovenými pamiatkami

0 10

Na základe výsledkov hlasovania verejnosti v súťaži o najkrajšiu obnovenú pamiatku sa na treťom mieste umiestilo Južné opevnenie Trenčianskeho hradu s viac ako 5 tisíc hlasmi. Do jeho obnovy sa Trenčianska župa pustila v roku 2018.

Vďaka tomu sa podarilo sprístupniť ďalšiu časť hradného areálu, rozšíriť jeho využitie a najmä poskytnúť návštevníkom atraktívnejšiu ponuku. „Našou snahou bolo sprístupniť južné opevnenie, podarila sa nám rekonštrukcia Mlynskej veže, ktorá tvorí vstupnú bránu od lesoparku Brezina,“ povedal Peter Martinisko s tým, že v rámci obnovy sa vybudoval nový most, vyčistili sa priekopy, osadili nové zábradlia a urobila sa replika schodiska na stredný hrad. Dôraz bol kladený na využitie čo najväčšieho počtu drevených prvkov a obnovené boli tie časti, ktoré sú potrebné na sprístupnenie tohto areálu. Celkové oprávnené výdavky projektu TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície dosiahli takmer 3 milióny eur, Trenčiansky samosprávny kraj do svojej časti – obnovy južného opevnenia – investoval 670 tis. eur z vlastného rozpočtu a približne 1,5 mil. eur z eurofondov. „Išlo o najlepšie hodnotený projekt predložený v rámci Interregu V-A SK-CZ 2014-2020, ktorý získal najvyšší počet bodov,“ povedal župan Jaroslav Baška.

Zdroj ilustračnej fotografie hradu Uhrovec: www.kpr-fenix.sk

Z kraja sa druhé miesto, s počtom získaných hlasov viac ako 13 tisíc, podarilo získať hradu Uhrovec s obnovenou hospodárskou budovou. Projekt komplexnej obnovy neskororenesančnej budovy hradu Uhrovec navyše získal aj ocenenie Kultúrna pamiatka roka – Fénix za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky, a to za vysokoodborný a profesionálny prístup pri záchrane, sanácii a sprístupnení hradných ruín.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.