Merače rýchlosti zatiaľ nebudú, ministerstvo dotáciu Púchovu neposkytlo

0 38

Púchovskej radnici sa nevydaril ani druhý pokus o získanie dotácie z ministerstva vnútra na osadenie meračov rýchlosti motorových vozidiel na miestnych komunikáciach. Ešte v roku 2015 plánovalo mesto osadiť tri svetelné „retardéry“ na Okružnej, Novonosickej a Slovanskej ulici – žiadosť o grant sa však ocitla medzi tromi desiatkami neschválených projektov. Nádeje si vedenie mesta robilo v roku 2016, ale situácia sa zopakovala. Projekt za necelých 18 000 eur ministerstvo vnútra nepodporilo.

V auguste minulého roku vydalo Ministerstvo vnútra SR výzvu Prezídia Policajného zboru na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva. Základným cieľom dotačného projektu, na ktorý ministerstvo vyčlenilo 141 tisíc eur, bolo zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a ich povedomia pri dodržiavaní zásad a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa cestnej premávky. Ministerstvo chcelo dotáciou podporiť napríklad nasvietenie existujúcich priechodov pre chodcov, prípadne ich optické zvýraznenie dopravnými gombíkmi, osadenie meračov rýchlosti motorových vozidiel či nákup mobilných detských dopravných ihrísk.

O dotáciu z grantovej výzvy Ministerstva vnútra SR sa usiloval aj Púchov a v predpísanej lehote predložila radnica projekt „Zníženie dopravnej nehodovosti na území mesta Púchov – nákup a montáž meračov rýchlosti“. Celková hodnota projektu bola 17 950 eur, pri- čom povinnú spoluúčasť vo výške piatich percent odobrili mestskí poslanci na svojom septembrovom rokovaní.

Mesto plánovalo zakúpiť a nainštalovať dovedna 5 meračov rýchlosti, ktoré mali byť umiestnené na rizikových miestnych komunikáciach na uliciach Okružná, Janka Kráľa, Štefánikova, Spojová a Novonosická.

Sú to miestne komunikácie s vysokou intenzitou premávky, kde je už dlhodobo zaznamenávaná zvýšená nehodovosť a často dochádza ku kolíznym situáciám ako aj k nerešpektovaniu dopravného značenia. Preventívne merače rýchlosti vybavené štatistickým modulom budú poskytovať informácie aj o dopravnej zaťaženosti na uvedených úsekoch, údaje potrebné pre aktualizáciu koncepcie dopravy v meste, pre mestskú políciu a pre príslušné oddelenie PZ SR,“ uvádza sa v dôvodovej správe k projektu.

Preventívne merače rýchlosti nie sú na cestách nášho okresu žiadnou neznámou, už niekoľko rokov plnia preventívnu funkciu v Beluši, nedávno ich inštalovali v Dolných Kočkovciach a Lednických Rovniach.

V našom meste si však na ne budeme musieť ešte počkať, pretože púchovský projekt sa opäť ocitol medzi tými, ktorým ministerstvo dotáciu neposkytne. Tešili sa v dvoch slovenských obciach (Cabaj-Čápor a Nižná) a štyroch mestách (Topoľčany, Nitra, Skalica a Kežmarok).

Dotáciu v hodnote 22 782 eur získal aj Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý opatrenia na zvýšenie bezpečnosti na cestách realizoval už na sklonku minulého roku aj na cestách Púchovského okresu. Išlo o úpravu ôsmich priechodov pre chodcov, z ktorých šesť sa nachádzalo priamo v Púchove a po jednom v Streženiciach a Lednických Rovniach. Práce sa týkali osadenia LED bezpečnostných dopravných gombíkov a dopravných značiek označujúcich a zvýrazňujúcich priechod pre chodcov na fluorescenčnom podklade s doplnkovým výstražným LED svetlom oranžovej farby a zvýraznenia vodorovného dopravného značenia.

Aj keď ministerstvo vnútra o pridelení dotácií rozhodovalo ešte v závere novembra, vedenie mesta Púchov ponechalo projekt meračov rýchlosti v rozpočte na rok 2017. Zatiaľ nevedno, či ho odfinancuje z vlastných zdrojov alebo sa aj do tretice pokúsi zareagovať na grantovú výzvu ministerstva.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.