Miroslav Kubičár zostáva na poste riaditeľa púchovského gymnázia

0 165

Na púchovskom gymnáziu sa uskutočnili voľby riaditeľa na obdobie 2016 – 2021. O funkciu sa v piatok 8. júla 2016 o 17.00 hod. na výberovom konaní pred 14-člennou komisiou uchádzali dvaja kandidáti: súčasný riaditeľ Miroslav Kubičár a učiteľ zo ZŠ Gorazdova Peter Bílik. Obaja spolu zasadajú aj ako poslanci v púchovskom mestskom zastupiteľstve.

Verný svojej telocvikárskej profesii prišiel Peter Bílik s plánom väčšieho zamerania sa gymnázia na šport otvorením športovej triedy. Keď vlastné konštatovanie o dobrej kondícii gymnázia jedným dychom zamotal s odstraňovaním nedostatkov zvyšujúcich stratu v hospodárení ako svojho ďalšieho cieľa, neostávalo mu, než aby po výzve presnejšieho popísania oných nedostatkov priznal, že tento cieľ formuloval iba tak všeobecne.

Rozpačito vyznela i Bílikova predstava zamestnania školského psychológa na riešenie porúch učenia a osobnostného vývoja študentov, keďže gymnáziá sú výberové školy predstavujúce v systéme stredného školstva jeho kvalitatívny vrchol, takže žiaci s poruchami učenia sa tam reálne nemajú vôbec dostať.

Peter Bílik sa potom neočakávane vrátil aj k vyjadreniam bývalého profesora gymnázia Slavomíra Flimmela, ktorý spolu s Milanom Kalmanom nedávno v mestských Púchovských novinách napádal úroveň školy pod Kubičárovým vedením. Bílik vyhlásil, že v kauze by sa postavil na stranu súčasných učiteľov gymnázia. Tí sa, ako je známe, zase postavili plne za riaditeľa Kubičára.

Miroslav Kubičár okrem zásadnej materiálnej premeny školy, ktorá sa mu v uplynulom období podarila zrealizovať, ocenil najviac profesionalitu svojich pedagogických kolegov. “Na škole je skupina výborných a skupina veľmi dobrých profesorov, a čo už vôbec nemáme – to sú tí slabí, ktorí nezvládali svoje pedagogické a pracovné úlohy,” povedal Miroslav Kubičár.

Majstrovstvo učiteľov púchovského gymnázia označil Kubičár za najpresvedčivejší prvok, ktorý má priťahovať do školy ďalších študentov. Zapájaniu sa púchovského gymnázia do množstva projektov s úspešným čerpaním externých finančných zdrojov vyslovil uznanie napokon aj samotný Peter Bílik.

Nech už bola akákoľvek motivácia župana Jaroslava Bašku, s ktorou presadil menovanie Viliama Karasa do gymnaziálnej rady školy za Trenčiansky samosprávny kraj, hoci tam Karas nie je poslancom, nemá pedagogické vzdelanie ani prax a rovnako nie je ani rodičom žiadneho žiaka na gymnáziu, tak sa pri tajnom hlasovaní o novom riaditeľovi ukázala ako neúčinná. Kubičár získal dôveru výraznej väčšiny všetkých členov rady školy a po schválení jej uznesenia tak stojí pred Baškom čestná úloha: v tridsaťdňovej lehote vymenovať Miroslava Kubičára na poradovo tretie päťročné obdobie do funkcie riaditeľa.

Úspešnému kandidátovi na mieste zagratuloval i Peter Bílik. Ten svoju ambíciu stať sa riaditeľom spojil s jeho nadchádzajúcimi 41. narodeninami, keď podľa vlastných slov už dozrel na riadenie školy. Nemožno preto vylúčiť, že ak mu toto odhodlanie vydrží, tak sa v neďalekej budúcnosti môže v blížiacich sa voľbách uchádzať o riaditeľskú stoličku aj na Základnej škole Gorazdova, kde v súčasnosti pôsobí.

-rava-

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.