Na Slovanskej nečakaná zmena, umeleckú školu povedie muž

0 70

V tomto školskom roku sa končí funkčné obdobie hneď štyrom riaditeľkám púchovských škôl. Tri z nich obhajovali svoj mandát vo výberových konaniach, ktoré sa uskutočnili v polovici mája, ale podarilo sa to len dvom. Vo funkcii riaditeľky MŠ Chmelinec bude pokračovať Danka Černičková a riaditeľkou ZŠ Mládežnícka zostáva Andrea Kurtinová. Naopak v riaditeľskej funkcii ZŠ s MŠ Slovanská po piatich rokoch skončí Ľubica Dvorská a nahradí ju Michaela Váňová. Základnú umeleckú školu povedie nasledujúcich päť rokov doterajší zástupca riaditeľa Peter Stupavský, ktorý vo funkcii vystrieda do dôchodku odchádzajúcu Zdenku Tunegovú.

Kandidátov na miesta riaditeľov navrhujú po absolvovaní výberových konaní príslušné školské rady. V nich pôsobia zástupcovia zriaďovateľa, pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ale aj rodičov. Najviac záujemcov o post riaditeľa zaregistrovali v Základnej umeleckej škole, čo nepochybne súviselo aj s tým, že riaditeľská stolička sa uvoľňovala po avizovanom odchode Zdenky Tunegovej do dôchodku. Tá si v riaditeľskej funkcii odkrútila dve päťročné funkčné obdobia po tom, čo v roku 2009 vystriedala Elenu Blaškovú.

Nástupcom Zdenky Tunegovej chceli byť hneď traja jej súčasní kolegovia z pedagogického zboru – všetko hudobníci: Ján Gabčo, Jana Marmanová a Peter Stupavský. Školská rada na výberovom konaní, ktoré sa konalo 14. mája, si za najvhodnejšieho kandidáta vybrala súčasného zástupcu riaditeľa Petra Stupavského.

Po dlhých rokov bude základnú umeleckú školu viesť muž – riaditeľské žezlo po Zdenke Tunegovej prevezme Peter Stupavský.

V prípade, že primátorka Katarína Heneková akceptuje návrh rady školy, bude mať mužské pohlavie po päťročnej pauze opäť zastúpenie v riadiacich funkciách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov. Posledným „mužom-riaditeľom“ bol Ľubomír Záleský, ktorý viedol ZŠ s MŠ Slovanská do roku 2014.

A práve v tejto škole dochádza k nečakanej zmene na riaditeľskom poste. Len jedno funkčné obdobie absolvovala Ľubica Dvorská, ktorá sa síce snažila obhájiť riaditeľský mandát aj pre najbližších päť rokov, ale vo výberovom konaní členov rady školy viac zaujala Michaela Váňová.

Tá doteraz v škole vyučovala geografiu a telesnú výchovu, ale do pedagogického procesu sa vracia z materskej dovolenky a to hneď na post riaditeľky, na ktorom by mala začať pôsobiť od 1. augusta 2019, kedy uplynie funkčné obdobie Ľubici Dvorskej.

Vo zvyšných dvoch školách mali členovia školských rád rozhodovanie podstatne jednoduchšie, pretože o riaditeľskú funkciu mala záujem len jedna kandidátka a v oboch prípadoch išlo o doterajšiu riaditeľku. Podstatne viac riaditeľských skúseností ako Andrea Kurtinová v ZŠ Mládežnícka má Danka Černičková z MŠ Chmelinec. Tá totiž riaditeľuje v tejto materskej škole už takmer štyridsať rokov. To pre Andreu Kurtinovú bolo obdobie 2014 – 2019 prvým funkčným obdobím, pričom pred piatimi rokmi funkciu prevzala po Anne Línerovej, ktorá odchádzala do dôchodku. Vo výberovom konaní vtedy Andrea Kurtinová zdolala Miroslava Bučka, ktorý sa tentoraz do konkurzu neprihlásil.

Návrhy na mená riaditeľov štyroch škôl zo strany školských rád sú teda známe, ale posledné slovo bude mať v zmysle zákona primátorka Katarína Heneková, ktorá má vo všetkých štyroch prípadoch na výber dve možnosti. V termíne do 30 dní od predloženia návrhu buď vymenuje navrhnutého kandidáta za riaditeľa školy, alebo písomne odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom. V takom prípade by sa do 15 dní od doručenia takéhoto nesúhlasu muselo vyhlásiť nové výberové konanie.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.