Nový Rožák zmenil nielen majiteľa, ale aj názov – bude to Púchovská brána

0 88

Jedna z najdiskutovanejších stavieb v Púchove oslávi koncom júna svoje ôsme narodeniny. Už dnes je isté, že ako darček k nim nedostane nové šaty. Na rozostavanej administratívnej budove na Hollého ulici, doteraz známej pod označením „Nový Rožák“, sa totiž už poldruha roka nepracuje. Stavba má dnes nového vlastníka a aj nový názov – po novom sa bude volať Púchovská brána. Zásadne sa však mení aj charakter jej využívania – namiesto administratívnej budovy by malo ísť o bytový dom s menším zastúpením kancelárskych a obchodných priestorov. Aspoň tak to prezentoval zástupca nového investora, ktorým je česká akciová spoločnosť All Inclusive Development.

Stojate vody okolo rozostavanej budovy sa rozhýbali začiatkom tohto roka po tom, čo púchovský poslanecký zbor nesúhlasil s predĺžením nájomnej zmluvy pod stavbou o ďalší rok. Investorom celého projektu bola spoločnosť DEVELOPER CONSULTING, s. r. o., ktorej majiteľom bol posledné tri roky Vladimír Kubík. Práve on požiadal vedenie mesta o predĺženie nájomnej zmluvy. Bezúspešne. Väčšina poslancov ho na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva odmietla. Vladimír Kubík poslal v druhej polovici januára na mestský úrad list, v ktorom informoval o prevode vlastníckych práv k rozostavanej stavbe a postúpení vlastníckych práv stavebníka na spoločnosť Figaru, s. r. o.. Zároveň doterajší investor zmenil svoju adresu z púchovských Dvorov do bratislavského Ružinova a od 8. februára v pozícii spoločníka nefiguroval Vladimír Kubík, ale Ivica Benušová.

O zámeroch nového vlastníka rozostavenej budovy sa krátko hovorilo na februárovej komisii výstavby. Vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Púchove Daniela Šicová vtedy členov komisie informovala o záujme nového vlastníka zmeniť funkčné využívanie budovy: „Zastavil sa u nás a informoval sa, ako by mohol zmeniť funkčné využívanie budovy. Administratívna budova podľa všetkého nespĺňa jeho podnikateľské zámery. Podľa územného plánu sa stavba nachádza v oblasti s polyfunkciou a je tu teda viacero možností využívania. Ak by sa však rozhodol zmeniť kancelárske priestory na bytové, treba povedať, že v tomto prípade sú podmienky na vytvorenie parkovacích miest ešte prísnejšie ako pri administratívnych priestoroch. Predpokladám, že nový vlastník stavby v blízkej dobe osloví mestské zastupiteľstvo návrhom na pokračovanie stavby, k čomu samozrejme potrebuje nájomný vzťah k pozemku.“

Nový investor avizuje dokončenie stavby v septembri budúceho roku. Už dnes je zrejmé, že je to smelý plán.

Žiadosť o prenájom pozemku o výmere 403 m2 pod rozostavanou stavbou bola podaná už 27. januára 2017. Vlastník stavby bol vyzvaný, aby predstavil svoj stavebný zámer spolu s návrhom riešenia náhradných parkovacích miest prislúchajúcich k predmetnej stavbe.

Viacerým Púchovčanom, hlavne tým, ktorí denne prechádzajú kruhovou križovatkou na Hollého ulici, nemohla uniknúť zmena reklamného pútača na stavbe. Ten najnovší avizuje zmenu názvu projektu na „Púchovská brána“ a odkazuje na internetovú stránku www.aidevelop.cz. Na nej sa o projekte dozviete  nasledujúce reklamné ódy: „Na úpätí Bielych Karpát a Javorníkov, v slovenskom meste Púchov, chystáme projekt polyfunkčného domu Púchovská brána. Budovu charakterizuje dynamická architektúra, vďaka ktorej vyzerá budova neustále v pohybe. Presne taká je naša idea – dôraz na moderné nehnuteľnosti, ktoré držia krok s neustále pulzujúcim svetom. Vďaka tomu sa budú v objekte snúbiť moderné kancelárske priestory so štyrmi poschodiami presvetlených bytových jednotiek.

Oplotenie staveniska sa posunulo, aby sa spriechodnil chodník z Trenčianskej na Hollého ulicu.

Tým, ktorí históriu stavby poznajú, asi pri čítaní týchto slov ironicky zdvihlo kútiky úst. Hlavne slovné spojenie „budova neustále v pohybe“ sa vyslovene hodí k stavbe, kde už poldruha roka nevideli stavebného robotníka. Ak samozrejme nerátame ústretový krok majiteľa stavby z marca tohto roka, vďaka ktorému sa oplotenie posunulo smerom k stavbe a uvoľnil sa tak chodník pre peších smerujúcich z Trenčianskej na Hollého ulicu.

Predstavenia projektu sa nakoniec členovia komisie výstavby dočkali – na zasadnutie 31. mája 2017 prišiel Ivor Pavlík, predseda predstavenstva akciovej spoločnosti All Inclusive Development. „Nový investor nám predstavil zmenený koncept dostavby, kde administratívne priestory budú predstavovať len jednu šestinu celej budovy, na prízemí budú priestory pre obchody a služby a štyri podlažia budú predstavovať byty, zväčša malometrážneho typu. O to väčšia je potreba na vybudovanie dostatočného množstva parkovacích miest, k čomu sa ostatne viedla poslanecká diskusia ešte na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva,“ informoval nás o prezentácii vynoveného projektu pred členmi komisie výstavby jej predseda Miroslav Kubičár.

Nové parkovacie miesta navrhuje investor umiestniť do priestoru pri moste a v inundačnom území Váhu. „Prišiel s víziou vybudovania 30 – 40 parkovacích miest v tomto priestore, lenže nateraz tieto plány nemá odkonzultované so Slovenským vodohospodárskym podnikom ako vlastníkom pozemkov. Odporučili sme mu, aby s vlastníkom prekonzultoval možnosť vybudovania parkoviska a dopravnej obslužnosti na Nábreží slobody pri Váhu, vyriešil si s ním vlastnícke vzťahy, prípadne aby zvážil možnosť vybudovania parkovacieho domu a zámer predložil na rokovanie komisie,“ dodal na margo nového projektu Miroslav Kubičár.

Podľa jeho slov mal nový investor záujem o odkúpenie pozemku, k čomu však podľa platných pravidiel nakladania s mestskými pozemkami môže dôjsť až po úspešnej kolaudácii stavby. O nej má nový investor optimistické predstavy – na reklamnom pútači avizuje dokončenie výstavby v septembri budúceho roka. Tento termín však bude musieť pravdepodobne korigovať. Z rokovania mestskej rady, ktoré sa konalo 7. júna 2017, totiž bola žiadosť o prenájom pozemku stiahnutá a poslanci sa ňou na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 28. júna 2017, tak nebudú zaoberať. Najbližšiu možnosť budú mať potom až v septembri.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.