Odkazprestarostu.sk ocenil najlepšie samosprávy, Púchov na druhom mieste

0 19

Portál Odkazprestarostu.sk odovzdal ocenenie Zlaté vedro ôsmim samosprávam, ktoré v roku 2018 dosiahli najlepšie výsledky v riešení podnetov a komunikácii s občanmi. Samosprávy pri hodnotení okrem týchto dvoch kategórií rozdelil aj podľa veľkosti.

V kategórii Riešenie podnetov sa spomedzi samospráv nad 20 000 obyvateľov najlepšie umiestnilo mesto Trnava. V uplynulom roku 2018 úspešne vyriešilo 593 podnetov a celkovo bolo takmer 2,5-krát úspešnejšie v ich riešení, než priemerná samospráva zapojená do Odkazu pre starostu. Na druhom mieste sa umiestnila mestská časť Bratislava – Rača a na treťom Levice. Medzi samosprávami s menej ako 20 000 obyvateľmi obsadilo najvyššiu priečku mesto Senec s 134 vyriešenými podnetmi. Druhé miesto získalo mesto Púchov, nasledované Malackami.

„Okrem percenta vyriešených podnetov berieme do úvahy aj ich náročnosť a celkový počet podnetov, ktoré občania samospráve nahlásili,” vysvetľuje projektový manažér Odkazprestarostu.sk Martin Kollárik. Podnety sú rozdelené do piatich kategórii podľa náročnosti a samospráva získava lepšie hodnotenie aj za rýchle riešenie problémov.

Druhou hodnotenou kategóriou je komunikácia. Aj v tejto oblasti zvíťazila medzi mestami nad 20 000 obyvateľov Trnava. Hodnotitelia sa v tejto kategórii sústredili na úplnosť odpovede, ako aj na to, či obsahuje informácie, kto a kedy sa bude podnetom zaoberať. Úlohu zohrala aj rýchlosť, s akou odpoveď prišla. Ak na ňu ohlasovatelia nemuseli čakať dlhšie ako sedem dní a ak sa o výsledku riešenia dozvedeli od kompetentných, mesto alebo obec získali bonusové body.  Na druhom mieste sa umiestnili Levice, tretie miesto obsadila Prievidza. Spomedzi samospráv pod 20 000 obyvateľov najlepšie komunikujú Malacky, nasledujú Púchov a Stupava.

Každoročné ocenenie Zlaté vedro udeľuje Inštitút SGI samosprávam zapojeným do projektu Odkazprestarostu.sk, pomocou ktorého môžu ľudia jednoducho nahlasovať problémy vo svojom okolí samospráve. V roku 2018 užívatelia webstránky a mobilných aplikácii pridali spolu 11 849 podnetov a samosprávy z nich zatiaľ úspešne vyriešili 4 738, t.j. 40 %. Okrem nich je 4 847 podnetov je ešte v procese riešenia a ďalšie stále čakajú na odpoveď. „Hodnotením chceme motivovať samosprávy zapojené do projektu a zároveň upozorniť na dobré príklady riešenia podnetov a komunikácie s občanmi, ktorá využíva moderné technológie,” dodáva Kollárik. Prostredníctvom tohto portálu momentálne so svojimi obyvateľmi komunikuje viac ako 130 samospráv po celom Slovensku.

Najčastejšou kategóriou, v ktorej v roku 2018 užívatelia nahlásili až 2805 podnetov, boli cesty a chodníky. Po nich nasledovala oblasť životného prostredia a verejnej zelene, v ktorej portál prijal 2772 podnetov. Nahlásené podnety sa týkali aj zlého parkovania či vrakov, mestského mobiliáru, ale aj nesprávneho dopravného značenia, či vizuálneho smogu.

V uplynulom roku predstavil Odkaz pre starostu nové aplikácie pre Android aj iOS, ktoré umožňujú nielen pohodlné odosielanie podnetov priamo z ulíc miest a obcí, ale aj možnosť dostávať oznamy od svojho mesta či obce, či zbieranie bodov aktivity. V súčasnosti sa testuje nové pracovné prostredie pre samosprávy, aby mohli naplno využívať potenciál dát získavaných od občanov a jednoducho s nimi pracovať. „Odkaz pre starostu je unikátnym nástrojom aj preto, že ho nemajú v správe jednotlivé samosprávy, ale mimovládna organizácia a dobrovoľníci v mestách a obciach a zaručujú tak jeho nezávislosť,” uzatvára Martin Kollárik.

O metodológii

Tím Odkazprestarostu.sk hodnotil samosprávy v kategórii riešenia podnetov aj komunikácie na základe ich úspešnosti oproti (hypotetickej) priemernej samospráve zapojenej do projektu. Každý podnet kontrolovali hodnotitelia manuálne, pričom v prípade riešenia podnetov bola každému podnetu priradená náročnosť na stupnici od 1 po 5. V oboch kategóriách sa v záverečnom vzorci prihliadalo aj na celkový počet prijatých podnetov. Preto je možné, že aj samospráva, ktorá vyriešila vyšší pomer podnetov, mohla skončiť za samosprávou s nižším pomerom, pokiaľ musela riešiť celkovo vyšší počet podnetov a tie spadali do náročnejších kategórií.

Čo je Odkazprestarostu.sk

Odkaz pre starostu vytvorila v roku 2010 mimovládna organizácia Inštitút SGI. Pomocou internetovej stránky a mobilnej aplikácie umožňuje obyvateľom samospráv nahlasovať rôzne typy nedostatkov, ktoré ich vo verejnom priestore obce či mesta trápia a môžu tak komunikovať o ich riešení priamo so samosprávou.

Odkaz pre starostu pôvodne začal pôsobiť v hlavnom meste Bratislava a jeho mestských častiach, počas svojho fungovania sa však neustále rozširuje, od komunálnych volieb v novembri 2018 sa pridalo ďalších 20 samospráv. Počas viac ako deviatich rokov sa na Odkaze pre starostu vyriešilo takmer 30 tisíc podnetov od občanov a v súčasnosti ho využíva viac ako 23 tisíc užívateľov.

Hodnotenie je súčasťou projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.

Zdroj SGI
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.