Pasovanie prvákov do cechu školského

0 169

Po troch mesiacoch zoznamovania sa s prvými písmenkami, číslami či vzájomného spoznávania sa, sa dňa 7. decembra 2017 uskutočnilo v ZŠ s MŠ Slovanská v Púchove slávnostné pasovanie prvákov do cechu žiackeho a školského.

Krásne vyobliekaní žiaci prvého ročníka, pod vedením triednej učiteľky pripravili pre rodičov a starých rodičov krátky program, v ktorom ukázali svoju šikovnosť. Šikovne a s radosťou zarecitovali básničky na čísla a písmená, ktoré sa doteraz v škole naučili. Radosť z pohybu ukázali krátkym tancom, ktorým urobili radosť svojim najbližším.

Po programe všetkým prítomným slávnostne sľúbili, že budú s radosťou do školy chodiť, úlohy a školské povinnosti riadne si plniť, písmenká naklonia správnym smerom, pravidlá slušného správania dodržia radi a s každým budú kamaráti.

Slovom SĽUBUJEM potvrdili svoj slávnostný sľub prváka a tak mohli byť pasovaní do cechu školského. Veľkou ceruzkou pasovala pani riaditeľka žiakov za šikovných prvákov, čo nakoniec prváci svojim odtlačkom prsta aj potvrdili.

Počas celého programu sledovali žiakov tri sudičky – sudička múdrosti, sudička neúspechu a sudička usilovnosti, ktoré im v závere programu veštili, aby sa usilovne a múdro učili a aby sa nekamarátili s lenivosťou a nedbanlivosťou v učení.

Spoločnou piesňou určenou rodičom a slovom ĎAKUJEME ukončili žiaci svoj krásny program, ktorý sa rodičom určite páčil, o čom svedčili ich usmiate tváre a hrdosť v očiach na šikovnosť svojich detí.

V závere sa mi patrí poďakovať všetkým, ktorí na programe spolupracovali, a to pani učiteľke Mgr. Márii Ochotnickej za hudobný sprievod a žiakom deviateho ročníka: Dominikovi Rusňákovi, za krásne odmoderovaný program a trom sudičkám – Alexandre Jankurovej, Terézii Rosinovej a Zuzane Janekovej, ktorých veštby odzneli v programe.

PaedDr. Okrajková Brigita
triedna učiteľka 1 A triedy

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.