Plánujú rekonštrukciu trakčného vedenia na železnici

0 108

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili súťaž na komplexnú rekonštrukciu trakčného vedenia a súvisiace stavebné práce v úseku železničnej trate Púchov – Lúky pod Makytou – štátna hranica s Českou republikou.

V roku 2015 bola ukončená modernizácia železničnej stanice Púchov, v rámci čoho bola v stanici realizovaná aj zmena trakčnej sústavy z jednosmernej na striedavú.

Celková predpokladaná hodnota zákazky ŽSR odhadujú na 28 600 000 EUR bez DPH, pričom úspešný uchádzač súťaže bude mať na kompletné uskutočnenie rekonštrukcie najviac tridsať mesiacov.

Dĺžka úseku je 12,98 km a v celom jeho úseku je dvojkoľajný a elektrifikovaný jednosmernou trakčnou sústavou 3 kV. Traťová rýchlosť využívaná v danom úseku je 80 až 90 km/h.

Účelom plánovanej rekonštrukcie je nahradenie existujúceho fyzicky a morálne opotrebovaného trakčného vedenia v medzistaničnom úseku Púchov – Lúky pod Makytou – Česká republika. Dôjde tak aj k zmene trakčnej sústavy so začiatkom prevádzkovania jednofázovej trakčnej sústavy 25 kV.

To by malo prispieť k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti prevádzky železničnej infraštruktúry, skvalitneniu služieb a skultúrneniu prostredia pre cestujúcu verejnosť, čo bude nadväzovať na nedávno ukončenú modernizáciu železničnej stanice Púchov.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.