Pozreli sme sa pravde do očí – ako sme na tom v európskom odbornom vzdelávaní?

0 6

O odbornom vzdelávaní sa dnes veľa hovorí, pretože sme sa ocitli v situácii, kedy sú mladí odborníci v priemysle naozaj potrební. Akí títo naši odborníci musia byť? Predovšetkým musia byť pripravení na to, že sa budú celý svoj produktívny vek učiť nové veci, budú musieť reagovať na nové technológie a ich pracoviskom môže byť nielen Slovensko ale aj zahraničie.

Stredná odborná škola I. Krasku v tomto školskom roku zrealizovala projekt v rámci programu Erasmus +, s názvom „Prax žiakov v zahraničí zvyšuje kvalitu vzdelávania“. Počas školského roka tak 20 žiakov zo študijných odborov mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, styling a marketing , prevádzka a ekonomika dopravy postupne absolvovali mesačné zahraničné stáže v Španielsku, Poľsku a Českej republike, kde mali príležitosť nadobudnúť nové poznatky vo svojom odbore ale získať aj dôležité kompetencie potrebné pre život . Veď pre mladého študenta je naozaj zaujímavá skúsenosť, vzdialiť sa na mesiac od rodičov, postarať sa o seba a rozprávať sa v cudzom jazyku.

žiaci v tomto školskom roku absolvovali zahraničnú stáž v Španielsku

Ako sa naši študenti s touto výzvou popasovali, zisťovalo vedenie školy počas monitoringu v jednotlivých krajinách. S blížiacim sa koncom školského roka a po absolvovaní všetkých návštev, môžeme povedať nasledovné:

  • v európskych krajinách je záujem o stredné odborné vzdelávanie, mladí ľudia chcú mať remeslo v rukách, je to istota pre ďalší profesijný život,
  • naši slovenskí študenti sú veľmi učenliví, vybraní študenti boli ešte len druháci a tretiaci, no už mali dostatok odborných vedomostí , rýchlo sa učili pracovať s novými technológiami,
  • napriek tomu, že študenti sú výborní po odbornej stránke, boja sa prejaviť a komunikovať. A to je úloha opäť pre nás, pedagógov. Máme v pláne naučiť svojich študentov byť hrdí na to, že ovládajú remeslo, že komunikovať v cudzom jazyku je dnes normálne, aj keď sem- tam urobíme chybu a že učenie nekončí maturitnou skúškou ale pokračuje neustále, celý život

Odborné zahraničné stáže posúvajú žiakov ale aj učiteľov ďalej, obohacujú študentský život a dávajú príležitosť konfrontácie s európskymi strednými školami a firmami. Sme preto radi, že naša škola, ako jedna z dvanástich škôl na Slovensku získala dokument „Charta Erasmus+“, ktorá je uznaním za vysokú kvalitu mobilitných projektov. Vďaka tomuto dokumentu budeme môcť vyslať do zahraničia žiakov aj v ďalších školských rokoch, kde sa budú môcť zdokonaľovať po odbornej stránke, v cudzom jazyku ale testovať aj svoju flexibilitu, samostatnosť a zodpovednosť.

Jancíková Lenka, SOŠ Púchov

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.