Primátorské ocenenia ku Dňu učiteľov, tri čestné plakety za celoživotnú prácu

0 171

Primátorka Katarína Heneková pokračuje v tradícii svojich predchodcov a pri príležitosti Dňa učiteľov oceňuje vybraných pedagógov z púchovských materských a základných škôl, centra voľného času a základnej umeleckej školy, ale aj zo škôl spadajúcich pod spoločný školský úrad. Premiérovo boli udelené Čestné plakety J. A. Komenského za celoživotnú prácu bývalým dlhoročným učiteľkám Eleonóre Marečkovej a Emílii Šipulovej a riaditeľke ZUŠ Púchov Zdenke Tunegovej, pre ktorú je školský rok 2018/2019 posledným v jej pedagogickej práci.

Základná umelecká škola sa postarala aj o sprievodný kultúrny program, moderátorkou slávnostného popoludnia, ktoré sa konalo vo štvrtok 28. marca v priestoroch Divadla, bola vedúca odboru školstva Mestského úradu v Púchove Renáta Holáková.

Tá ocenila tvorivosť svojich bývalých kolegov, keďže sama je pôvodným povolaním učiteľka, ale príkladom v tvorivosti im príliš nešla, pretože namiesto nového príhovoru siahla po tom predvlaňajšom. A tak sme z jej úst opäť počuli slová o balansovaní na tenkej hrane spravodlivosti a objektívnosti pri známkovaní, prehrýzaní sa byrokraciou, láske a zanietení či motivovaní nových generácií.

Svoje uznanie k práci pedagógov vyslovila vo svojom príhovore primátorka Katarína Heneková. „Prijmite moje poďakovanie za to, že ste sa rozhodli stať učiteľmi, že ste v tomto povolaní vytrvali a chcete pokračovať naďalej. Je už súčasťou vášho životného štýlu, deliť sa o svoj čas, vedomosti, osobné skúsenosti a lásku so svojimi žiakmi. Tými, ktorí neskôr od vás odídu do života,“ prihovorila sa oceneným pedagógom Katarína Heneková.

Verím, že každý z nás si z plejády učiteľov vyvolil toho svojho, nosí si ho v sebe stále. Snáď pre jeho ľudskosť, keď odpustil, aj keď sme nevedeli, alebo mu pootvoril dvierka k budúcej voľbe povolania. Niekde som si prečítala, že vzdelávanie nemení svet, ale mení ľudí, ktorí ho zmenia. Nie priemerný, ale tvorivý učiteľ otvára brány poznania a ľudskosti. Želám vám veľa zdravia, síl a chuti byť tvorivými.

Ocenenia z rúk primátorky Kataríny Henekovej si okrem iných prevzala aj Anna Labantová

Návrhy na verejné ocenenie svojich zamestnancov každoročne podávajú riaditelia jednotlivých školských inštitúcií alebo školské rady. Pedagógovia sú oceňovaní predovšetkým za inovatívne metódy a postupy vo výchovno-vzdelávacom procese, za vytváranie nových učebných pomôcok a za celkový prístup nielen k žiakom, ale aj ku kolegom, rodičom a celej verejnosti.

Ocenení boli aj učitelia z vidieckych základných škôl, ktoré spadajú do správy Spoločného školského úradu Púchov – primátorke Kataríne Henekovej pri odovzdávaní vecných darčekov asistovali starosta Nimnice Ladislav Ďureček, starosta Záriečia Jozef Kollár, starosta Lysej pod Makytou Michal Ondrička a starosta Lazov pod Makytou Ján Mičega.

Najväčší potlesk patril trom ženám – Eleonóre Marečkovej, Emílii Šipulovej a Zdenke Tunegovej, ktoré pedagogickej činnosti zasvätili niekoľko desiatok rokov a patrí im Čestná plaketa J. A. Komenského.

Rado Varga

OCENENÍ UČITELIA PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV
 • Jitka BIELIKOVÁ, MŠ Požiarna 1292/5
 • Eva MURŽICOVÁ, MŠ Požiarna 1292/5
 • Eva VELIČOVÁ, MŠ Požiarna 1291/26
 • Ľubomíra PEKAROVÁ, MŠ Požiarna 1291/26
 • Anna LODUHOVÁ, MŠ Mládežnícka
 • Zuzana TOMANOVÁ, MŠ Chmelinec
 • Danka ČERNIČKOVÁ, MŠ Chmelinec
 • Renáta FILIAČOVÁ, MŠ Chmelinec
 • Anna LABANTOVÁ, ZŠ s MŠ Slovanská
 • Zuzana BEDNÁROVÁ, ZŠ J. A. Komenského
 • Martin LEŠKO, ZŠ J. A. Komenského
 • Miroslav BUČKO, ZŠ Mládežnícka
 • Antónia ARADSKÁ, ZŠ Mládežnícka
 • Alena ŠKRIPCOVÁ, ZŠ Mládežnícka
 • Eva ŠIMŠÁLKOVÁ, ZŠ Gorazdova
 • Jana KUCEJOVÁ, ZŠ Gorazdova
 • Roman ŠPAČEK, ZŠ s MŠ Slovanská
PAMÄTNÁ PLAKETA J. A. KOMENSKÉHO
 • Zdenka TUNEGOVÁ, ZUŠ Púchov
 • Emília ŠIPULOVÁ, dôchodkyňa (ZŠ Gorazdova)
 • Eleonóra MAREČKOVÁ, dôchodkyňa (ZŠ Gorazdova)
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.