Púchov bude mať novú ulicu – Dlhé Lúky

0 284

Od polovice roka by do zoznamu ulíc a námestí v Púchove mala pribudnúť nová ulica. Bude sa volať „Dlhé Lúky“ a jej prvými obyvateľmi sa stanú majitelia bytov v nových bytových domoch za predajňou Tesco. Definitívny verdikt o názve ulice vydajú mestskí poslanci síce už na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, názov ulice sa však bude môcť používať až v druhej polovici roka po vykonaní prezidentských volieb a volieb do Európskeho parlamentu.

O určenie nového názvu ulice požiadala Mesto Púchov developerská spoločnosť Reinoo Púchov, a. s., ktorá už tretí rok realizuje za supermarketom Tesco projekt výstavby šiestich bytových domov. Projekt mal pracovný názov „Byty pod Zábrehom“, ale od začiatku bolo zrejmé, že názov ulice bude musieť byť iný, keďže ulicu „Pod Zábrehom“ už v Púchove máme niekoľko desiatok rokov. V šiestich bytových domoch bude postupne skolaudovaných 108 bytov a treba tak počítať s tým, že na novej ulici bude bývať od tristo do štyristo obyvateľov.

Dva zo šiestich bytových domov majú už Mestom Púchov pridelené súpisné čísla 6000 a 6001. Byty sú stále vo vlastníctve spoločnosti Reinoo Púchov, a. s., ale pri všetkých v rámci poznámkovej agendy na príslušnom liste vlastníctve figuruje návrh na žalobu o určenie vlastníckeho práva podaný na Okresnom súde v Žiline Miroslavom Filipovičom z Bratislavy.

Prvé dva zo šiestich bytových domov už majú pridelené súpisné čísla, o názve ulice, ktorá k nim bude prináležať, budú rozhodovať púchovskí poslanci koncom februára.

Spoločnosť Reinoo Púchov, a. s. doručila svoju žiadosť o určenie názvu ulice na Mestský úrad v Púchove 11. januára aj s vlastným návrhom, pri ktorom sa nechala inšpirovať historickými podkladmi. Archívne materiály a katastrálne mapy z archívu v Považskej Bystrici dokumentujú, že daná lokalita v minulosti niesla názov „Dlhé lúky“. A rovnaké by malo byť aj pomenovanie novovznikajúcej ulice. Tá je vymedzená medzi cestnou komunikáciou v smere do Nimnice (Nimnická cesta), ulicou Potôčky, inidividuálnou bytovou výstavbou na ulici Pod Zábrehom a obchodnými prevádzkami OD TESCO a STOP SHOP na Okružnej ulici.

Žiadatelia o určenie názvu novej ulice sa opierali aj o materiály z archívu v Považskej Bystrici.

Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sú jednou z vecí, ktoré samospráva určuje zo zásady všeobecne záväzným nariadením, podobne ako napríklad systém otváracích hodín v obchodoch alebo pravidlá na udržiavanie čistoty v obci.

Púchovským poslancom bude návrh VZN o určení názvu ulice „Dlhé Lúky“ predložený na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré je naplánované na stredu 27. februára. Účinnosť nariadenia sa však predpokladá až k 1. júnu 2019, keďže kvôli volebnému moratóriu nie je možné vykonávať zmeny v uličných názvoch.

Tak o tom hovorí paragraf 2d zákona o obecnom zriadení: „Odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta Slovenskej republiky alebo ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy, miestneho referenda alebo sčítania obyvateľov, domov a bytov nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania stavieb.“.

Do rokovania mestského zastupiteľstva zostávajú dva týždne a dovtedy by si autori návrhu VZN
mali ujasniť ešte jednu dôležitú vec a síce, či sa Dlhé Lúky budú písať s veľkým alebo malým písmenom L. V katastrálnych mapách, ktorými sa predkladatelia návrhu nechali inšpirovať, totiž figuruje názov Dlhé lúky.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.