Púchov je od pondelka bordovým okresom

0 56

Od pondelka 1.11.2021 nás čaká opäť o niečo prísnejší režim. Okres Púchov sa v novej covid mape vyfarbí na bordovo. Ponúkame vám prehľad najdôležitejších opatrení v budúcom týždni.

Rúško a respirátor FFP2

Povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri pre vzdialenosť menšiu než 2 m

Výnimky pri nosení rúška aj respirátora tvoria:

 • deti do 6 rokov veku
 • deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti
 • žiaci základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiaci prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím počas výučby
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B
 • osoby pri výkone športu
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši
 • výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
 • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
 • zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám
 • osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 2 m
 • osoby v čase potrebnom na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania
 • osoby v čase nevyhnutnom na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
 • osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk vrátane akvaparkov

Výnimky pri nosení respirátora tvoria:

 • žiaci v škole alebo v školskom zariadení
 • pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
 • osoby vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody
 • zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie
 • zamestnanci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnanci s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu
 • zamestnanci, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora

Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch hromadnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa).


Školy

Prezenčná forma výučby s obmedzeniami

Prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti:

 • materské školy
 • základné školy
 • stredné školy
 • 8-ročné gymnáziá
 • špeciálne materské školy
 • špeciálne základné školy
 • špeciálne stredné školy (aj praktické školy a odborné učilištia)
 • školské kluby detí
 • špeciálne výchovné zariadenia
 • školské jedálne
 • centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • centrá špeciálno-pedagogického poradenstva
 • vysoké školy (zdravotnícke odbory, výkon praxe 5+1)

Prezenčne individuálne:

 • jazykové školy
 • základné umelecké školy
 • centrá voľného času
 • vysoké školy (záverečné skúšky)

Prezenčne s obmedzením:

 • jazykové školy
 • základné umelecké školy
 • centrá voľného času
 • vysoké školy
 • do 20 osôb s OTP alebo 60 osôb plne očkovaných.

Dištančne skupinovo:

 • jazykové školy
 • základné umelecké školy
 • centrá voľného času
 • vysoké školy

Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP


Múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice

Základ:

 • zakázané

OTP:

 • individuálne prehliadky
 • maximálne 1 osoba na 15 m2

Kompletne zaočkovaní:

 • bez obmedzení


Obchody a služby

Obchody, služby a nákupné centrá

 • Maximálne 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu


Reštaurácie

Základ:

 • okienkový predaj a rozvoz

OTP: 

 • okienkový predaj a rozvoz
 • terasy bez obmedzení

Kompletne zaočkovaní:

 • v interiéri 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti
 • 2 metre rozostupy medzi stolmi
 • terasy bez obmedzení


Ubytovacie zariadenia

Základ:

 • zakázané

OTP:

 • ubytovanie maximálne 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe
 • reštaurácie okienkový predaj a terasy s 2 metrovými rozostupami medzi stolmi s otvorenými minimálne 50% stien
 • wellness zakázaný

Kompletne zaočkovaní:

 • bez limitu


Taxi

Povolené s dodržaním podmienok 2 osôb na jeden rad, nosenia respirátora, pravidelného vetrania a dezinfekcie vozidla po každom klientovi


Fitness

Povolené len pre kompletne zaočkovaných s dodržaním max. 20 osôb alebo 15 m2 na osobu


Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie)

Povolené len pre kompletne zaočkovaných wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb s podmienkou max. 10 osôb


Bazény a plavárne

Základ:

 • zakázané

OTP:

 • maximálne 10 osôb

Kompletne zaočkovaní:

 • maximálne 25% kapacity

 

Športové súťaže a tréningy – limity pre športovcov

Základ:

 • maximálne 6 osôb na sektor

OTP:

 • maximálne 50 osôb s výnimkou pre profesionálne ligy

Kompletne zaočkovaní:

 • bez obmedzení


Hromadné podujatia

Základ:

 • maximálne 6 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov

OTP:

 • maximálne 25% kapacity
 • pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 50 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov

Kompletne zaočkovaní:

 • bez limitu
 • s povinným zoznamom účastníkov


Bohoslužby

Základ:

 • maximálne 1 osoba na 15 m2
 • ak je plocha menšia ako 90 m2 tak maximálne 6 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov

OTP:

 • maximálne 25% kapacity a maximálne 50 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov

Kompletne zaočkovaní:

 • bez limitu
 • s povinným zoznamom účastníkov


Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)

Základ:

 • maximálne 6 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov

OTP:

 • maximálne 25% kapacity
 • pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 50 osôb
 • s poviným zoznamom účastníkov

Kompletne zaočkovaní:

 • bez limitu
 • s povinným zoznamom účastníkov


Svadby, kary, oslavy, večierky a HP v prevádzkach verejného stravovania

Povolené len pre kompletne zaočkovaných, maximálne 20 osôb s povinným zoznamom účastníkov

Kompletné znenie opatrení nájdete na stránke https://automat.gov.sk/puchov. Kultúrny semafor platný pre všetky druhy kultúrnych podujatí zas nájdete na stránke www.kulturnysemafor.sk

Zdroj ÚVZ SR
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.