Púchovská kultúra čakala na televíznu licenciu šesť mesiacov

0 100

Keď v novembri minulého roka poslanci rozhodovali o vzniku novej mestskej spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o., mal predseda ekonomickej komisie Daniel Lako naponáhlo. Argumenty svojich kolegov Jána Rišku či Rudolfa Marmana o tom, že celému vzniku spoločnosti by mala predchádzať analýza, odbíjal slovami, že spoločnosť treba založiť do konca kalendárneho roka, pretože s Radou pre vysielanie a rentransmisiu už majú dohodnutý prevod licencie na vysielanie Púchovskej televízie.

Ak dnes tú spoločnosť neodsúhlasíme a od pondelka nezačneme pracovať na overení výsledkov analýz, ktoré som spravil, tak 1. január 2017 bohužiaľ nestihneme. Je to už len kvôli tomu, že potrebujeme súrne IČO, aby sme mohli osloviť radu pre televízne vysielanie, aby nám licenciu pre televíziu vydali,“ povedal na obhajobu okamžitého založenia spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. Daniel Lako.

Písal sa vtedy 25. november 2016. Vedenie novozaloženej spoločnosti však podalo žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie až o šesť mesiacov neskôr.

Už zapísanie samotnej novej mestskej spoločnosti do obchodného registra a pridelenie identifikačného čísla, ktoré tak túžobne očakával Daniel Lako, sa poriadne omeškalo. Dôvody nie sú známe – deväťčlenná komisia sa údajne párkrát stretla, ale v záverečnej fáze si už zobrali všetko na starosť dočasný konateľ spoločnosti Miloš Svoboda a primátorova poradkyňa Marta Kavecká.

Ak si dôsledne prečítali zákon o vysielaní a retransmisii, tak už aj oni vedeli, že Lakove slová o dohodnutom prevode licencie na vysielanie Púchovskej televízie z doterajšieho vlastníka, ktorým je MEDIAL TV, s. r. o., na spoločnosť Púchovská kultúra, s. r. o. sú poriadnym bludom. Televízna licencia je totiž zo zákona neprevoditeľná.

Potvrdil nám to aj Ivan Tarabčák z kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu: „Prevod licencie na digitálne vysielanie programovej služby je podľa § 29 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní jednoznačne zakázaný, cit.: „Licencia na digitálne vysielanie je neprevoditeľná na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, a to ani pri predaji podniku alebo jeho časti.“ Z tohto zákazu nie je povolená žiadna výnimka. Licencia podľa § 30 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z. z. ani neprechádza na právneho nástupcu vysielateľa,“ informoval nás začiatkom roka Ivan Tarabčák.

Podľa neho by bolo ideálnym riešením, aby spoločnosť MEDIAL TV, s.r.o. ako držiteľ licencie požiadala o jej odňatie a následne nová spoločnosť Púchovská kultúra, s.r.o. požiadala o udelenie novej licencie.

Dalo sa predpokladať, že popísaný postup stihnú kompetentní zrealizovať v priebehu prvého štvrťroku 2017. Taký bol aj plán, o čom svedčí predĺženie zmluvy o poskytovaní mediálnych služieb s firmou Petra Galoviča MEDIA POVAŽIE, s. r. o.. Zmluva pôvodne podpísaná do konca roka bola 29. decembra 2016 predĺžená do 31. marca 2017. Postaral sa o to dosluhujúci konateľ Anton Školek, ktorého vystriedal Peter Žiačík. Toho čakala zhruba o tri mesiace rovnaká „povinnosť“ – potrebné dokumenty na odňatie, resp. vydanie televíznej licencie totiž stále neboli pripravené a po minuloročnej likvidácii redakcie Púchovskej televízie hrozilo, že výroba Púchovského magazínu nebude zastrešená. A tak už v predstihu – 17. marca 2017 – došlo k ďalšiemu kvartálnemu predĺženiu zmluvy, tentoraz do 30. júna 2017.

Medzičasom vysvitlo, že doterajší vlastník licencie na vysielanie Púchovskej televízie inkasoval od Rady pre vysielanie a retransmisiu dva postihy vo forme upozornenia na porušenie zákona, ktoré dodnes na rokovaniach mestského zastupiteľstva nikto nevysvetlil. A už ani nebude mať dôvod vysvetľovať. V najbližších dňoch totiž jedna z dvoch zvyšných púchovských mediálnych spoločností MEDIAL TV, s. r. o. o licenciu príde.

Dňa 2. júna 2017 jej  vedenie požiadalo Radu pre vysielanie a retransmisiu o jej odňatie. Týždeň predtým bola do kancelárie rady doručená žiadosť o udelenie licencie pre spoločnosť Púchovská kultúra, s. r. o.. Aj keď obe mestské firmy majú rovnakého právnika, ktorý od oboch spoločností inkasuje nemalý mesačný paušál, Miloš Svoboda ako konateľ budúceho držiteľa televíznej licencie si prípravu žiadosti a vybavenie licencie objednal za 900 eur u niekoho úplne iného. A azda nikoho neprekvapuje, že tým iným je Peter Galovič.

Rada pre vysielanie a retransmisiu sa bude obomi žiadosťami zaoberať v stredu 21. júna 2017 v neverejnej časti svojho rokovania. Ak všetko pôjde podľa plánu, novým vlastníkom licencie na vysielanie Púchovskej televízie bude spoločnosť Púchovská kultúra, s. r. o.. Už dvakrát predlžovaná zmluva o spolupráci s MEDIA POVAŽIE, s. r. o. sa tak už predlžovať nebude, ale na podpis bude pripravená úplne nová zmluva, ku ktorej zneniu by sa mohli alebo mali vyjadriť aj členovia púchovského mestského zastupiteľstva, ktoré zasadne už budúci týždeň. Otázkou je, či im to bude umožnené.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.