Púchovskej televízii hrozí strata licencie

2 16

Púchovská televízia po dvadsiatich rokoch fungovania čelí najväčšej hrozbe vo svojej histórii. Flagrantná manažérska chyba Miloša Svobodu, konateľa spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o., ktorá je držiteľom licencie na vysielanie Púchovskej televízie, spôsobila, že Rada pre vysielanie a retransmisiu v týchto dňoch zvažuje odobratie televíznej licencie pre nesplnenie podmienok zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii. Miloš Svoboda ako štatutárny zástupca Púchovskej kultúry totiž nepodal návrh na zápis poskytovania digitálneho vysielania ako predmetu činnosti do obchodného registra, čo je jednou zo základných povinností vysielateľa. Za jej nesplnenie môže televízna rada licenciu odobrať.

Až do minulého roka bola držiteľom licencie na vysielanie Púchovskej televízie mestská obchodná spoločnosť MEDIAL TV, s. r. o.. Tá licenciu získala na konci roku 2012 a vlastnila ju nasledujúcich takmer celých päť rokov. Po príchode nového primátora Rastislava Heneka sa však celý komplex mediálnych spoločností ocitol v jeho nemilosti a vydal pokyn na jeho postupnú likvidáciu.

Výrobu programov Púchovskej televízie nechal presunúť do Považskej Bystrice, ale vlastníctvo licencie zostalo v Púchove. Poslanecký zbor na Henekov návrh rozhodol o likvidácii spoločnosti MEDIAL TV, s. r. o. vedenej v tom čase poslancom Petrom Žiačíkom na poste konateľa, ktorý tak musel podpísať aj žiadosť o odňatie licencie. Kým sa tak však stalo, stihla firma MEDIAL TV, s. r. o. inkasovať od televíznej rady dva postihy vo forme upozornenia na porušenie zákona. Rada pre vysielanie a retransmisiu potrestala vysielateľa Púchovskej televízie za to, že vysielal program v rozpore s udelenou licenciou.

To už však bolo vo fáze, kedy sa firma MEDIAL TV, s. r. o. pripravovala licencie dobrovoľne vzdať. Dňa 2. júna 2017 vedenie spoločnosti skutočne požiadalo Radu pre vysielanie a retransmisiu o odňatie licencie. Týždeň predtým bola do kancelárie rady doručená žiadosť o udelenie licencie pre spoločnosť Púchovská kultúra, s. r. o.. Aj keď obe mestské firmy majú rovnakého právnika, ktorý od oboch inkasuje nemalý mesačný paušál, Miloš Svoboda ako konateľ budúceho držiteľa televíznej licencie si prípravu žiadosti a vybavenie licencie objednal za 900 eur úplne u niekoho iného. A azda nikoho neprekvapilo, že tým iným bol Peter Galovič.

Rada pre vysielanie a retransmisiu sa obomi žiadosťami zaoberala 21. júna 2017 v neverejnej časti svojho rokovania a svojimi rozhodnutiami naplnila pôvodné predpoklady – novým držiteľom licencie na vysielanie Púchovskej televízie sa stala spoločnosť Púchovská kultúra, s. r. o.. A aký bol prvý krok, ktorý konateľ Miloš Svoboda urobil? Podpísal novú zmluvu na výrobu programov s dvomi spoločnosťami Petra Galoviča. Firma MEDIA POVAŽIE, s. r. o. sa po novom mala starať o výrobu Púchovského magazínu a spoločnosť EL-net, spol. s r. o. o natáčanie záznamov a zabezpečovanie vysielania videotextu. Peter Galovič sa s Milošom Svobodom dohodli na súhrnnej mesačnej odplate 5 200 eur.

V eufórii podpisu novej zmluvy však Miloš Svoboda ako konateľ spoločnosti, ktorá získala licenciu na televízne vysielanie, zabudol na plnenie zákonných povinností. Nie je ich veľa, ale ani málo, ale všetky sú zhrnuté v jedinom paragrafe zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii.

Zákon v paragrafe 16 napríklad hovorí, že vysielateľ je povinný zabezpečiť názorovú pluralitu, objektívnosť spravodajských programov, ale napríklad aj to, aby súvislé záznamy z vysielania boli uchovávané minimálne 45 dní. Medzi trvalými povinnosťami vysielateľa je aj jedna jednorazová. Odstavec h/ ukladá vysielateľovi povinnosť zapísať činnosť vykonávanú podľa zákona o vysielaní a retransmisii ako predmet činnosti do obchodného registra a návrh na zápis činnosti podať najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti o udelení licencie.

Miloš Svoboda na túto povinnosť zabudol. Pochopiteľne, keďže firmu Púchovská kultúra, s. r. o. riadi len okrajovo – ale dostáva za to 1500 eur mesačne – a prioritne sa venuje konateľstvu v Podniku technických služieb mesta, s. r. o.. Ako výhovorka to však určite neobstojí. Mestský právnik Anton Školek predsa vždy a všade tvrdí, že konateľ sa v zmysle Obchodného zákonníka má starať o zverenú firmu s odbornou starostlivosťou.

Pohľad na predmety činnosti firmy Púchovská kultúra, s. r. o. v obchodnom registri. Po televíznom vysielaní ani stopy.

Zaujímavé však je, že práve Anton Školek – hoci má s firmou Púchovská kultúra, s. r. o. uzatvorenú lukratívnu zmluvu o poskytovaní právnych služieb s mesačným paušálom 600 eur, neupozornil Miloša Svobodu na povinnosti vyplývajúce zo zákona, ktorý by mal mať ako právny zástupca firmy naštudovaný. A v štýle „ja nič – ja muzikant“ sa zachoval aj Peter Galovič, ktorý zinkasoval 900 eur za prípravu podkladov na vybavenie licencie, ale na príslušné povinnosti z toho vyplývajúce už neupozornil.

Zdalo by sa, že nezapísanie predmetu činnosti do obchod- ného registra je malicherným pochybením, ale Rada pre vysielanie a retransmisiu má očividne iný názor. Ešte dňa 21. februára 2018 na svojom zasadnutí celú záležitosť prerokovala a začala voči vysielateľovi Púchovskej televízie správne konanie. V zápisnici z tohto rokovania sa doslova píše: „Rada pre vysielanie a retransmisiu začína správne konanie voči vysielateľovi Púchovská kultúra, s. r. o. vo veci možného naplnenia skutočností predpokladaných § 32 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nepodal návrh na zápis poskytovania digitálneho vysielania, ako predmetu činnosti, do obchodného registra.

Popritom však televízna rada začala aj ďalšie správne konanie a síce v súvislosti s vysielaním Púchovského magazínu dňa 3. a 4. novembra 2017, kedy malo dôjsť k zverejneniu informácií o kandidátoch na funkcie do orgánov územnej samosprávy v ich prospech alebo neprospech.

Ako sa ukázalo, predvolebná propagácia Romana Hvizdáka na pozícii viceprimátora bola v Púchovskej televízii taká masívna, až došlo k porušeniu zákona. Televízna rada to skonštatovala na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo v stredu 23. mája 2018.

Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Púchovská kultúra, s.r.o. za porušenie § 16 ods. 2 písm. c) ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 3. 11. 2017 odvysielal v programe Púchovský magazín príspevok „Mestská polícia slúži ľudom“ obsahujúci informácie o viceprimátorovi mesta Púchov Romanovi Hvizdákovi a príspevok „Deň plný hier a zábavy“ obsahujúci informácie o úradujúcom predsedovi Trenčianskehoho samosprávneho kraja Jaroslavovi Baškovi, ktoré boli v prospech uvedených kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2017,“ konštatuje sa v tlačovej správe vydanej Radou pre televízne vysielanie a retransmisiu.

Rozhodnutie vo veci porušenia povinností v súvislosti s nezapísaním predmetu činnosti do obchodného registra ešte nie je oficiálne známe. Isté je len to, že Miloš Svoboda ako štatutár spoločnosti napriek začatiu správneho konania vo februári tohto roku doteraz nevykonal potrebné zmeny v obchodnom registri.

Podľa platného zákona č. 220/2007 o digitálnom vysielaní licencia na digitálne vysielanie zaniká okrem iného aj uplynutím 60 dní odo dňa, v ktorom mal vysielateľ podať návrh na zápis činnosti do obchodného registra a neurobil tak. Aj preto Púchovskej televízii hrozí, že po dvadsiatich rokoch o licenciu príde a namiesto Púchovského magazínu bude vysielaná tmavá obrazovka.

Rado Varga

Diskusia: 2
  1. skoda reci hovorí

    za dva deci lacneho vina z vernisaze zapredava stado dusu…
    podporovatelia zacnite sa hanbit! v tomto pripade, uz nepozadujete slusne Slovensko? tolko preslapov co ma sucasne vedenie je naozaj do neba volajuca neschopnost oboch RH+

  2. DeKATTO hovorí

    Takto teraz funguje cele mesto a kazda mestska spolocnost! Vsade sami odbornici! Ale nas primator Henek je so „svojimi ludmi“ nadmieru spokojny a udajne odvadzaju vynikajucu pracu. Pan primator…je moznost sa objednat k ocnemu, vyuzite ju. Dostanete okuliarky bez ruzovych sklicok, potom lepsie uvidite aku spust tu narobili ti Vasi super ludia!

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.