Púchovský LIDL pôjde k zemi, postavia novú predajňu

0 225

Po dvanástich rokoch fungovania by už čoskoro mala byť zbúraná púchovská predajňa LIDL. Nemecký obchodný reťazec však v Púchove svoje pôsobenie nekončí. Na mieste zbúranej predajne mieni LIDL postaviť úplne novú predajňu – pôjde o tretí obchod na Slovensku podľa novej koncepcie. Ten prvý pred časom otvoril LIDL v Piešťanoch.

Ešte vlani sa mala púchovská predajňa LIDL len rozširovať o pekáreň, nakoniec z toho bude totálna zmena dizajnu a aj rozšírenie predajnej plochy. Naopak zákazníci budú mať k dispozícii menej parkovacích miest. LIDL zbúra doteraz typickú predajňu so sedlovou strechou, aby mohol postaviť moderný obchod s väčšími priestormi pre čerstvé pečivo a mäso a väčší počet chladiacich vitrín. Priestory by mali byť vzdušnejšie a viac presvetlené.

Z pozemku s rozlohou vyše 6 600 štvorcových metrov zaberie novostavba o štvrtinu viac ako súčasná predajňa, vyše 2 300 m2. Predajná plocha sa zvýši o desatinu na 1 424 štvorcových metrov. Kapacita parkoviska však klesne zo 150 na 105 stojísk.

Podľa dostupných informácií je hlavný objekt predajne navrhnutý ako jednopodlažná hala na pôdoryse cca 75 x 36 metrov. Objekt je navrhnutý ako konštrukčný dvojtrakt s maximálnou výškou 8,5 m. V užšej časti dvojtraktu je umiestnené zázemie predajne, skladové a manipulačné priestory a priestor dopekania pečiva.

V širšej časti je situovaná samotná predajná plocha, ku ktorej je pričlenený priestor WC zákazníkov. Nad priestorom dopekania pečiva je na poschodí umiestnené sociálne zázemie pracovníkov predajne (šatne, WC, denná miestnosť), kancelária vedenia predajne a školiaca miestnosť. Prístup z prízemia je zabezpečený jednoramenným schodiskom.

Stavba bude dopravne napojená tak ako doteraz – jedným samostatným pripojením slúžiacim zákazníkom aj pre zásobovanie na cestu II/507 (Ulica 1. mája). Parkovisko s kapacitou 105 miest, z toho päť pre imobilné osoby a dve pre rodičov s deťmi, bude situované severne a západne od predajne. Pohyb vozidiel po ňom bude obojsmerný.

Búracie práce sa budú týkať nielen samotnej predajne, ale aj parkoviska, spevnených plôch a súčasnej výsadby zelene, ktorá bude vyrúbaná a nahradená novou. Spracovatelia projektu predpokladajú, že pri búracích prácach vznikne až 4 000 ton stavebného odpadu.

Keďže najbližší obytný dom sa nachádza iba dvanásť metrov od súčasnej predajne, pozornosť sa venuje aj vplyvu prevádzky budúcej predajne na obyvateľstvo. “V oblasti hlukového zaťaženia dôjde k zakrytiu zásobovacieho traktu, čím sa obmedzí hluková záťaž z prekládky tovaru zo zásobovacieho vozidla do predajne. Ďalším opatrením na zníženie hlukovej záťaže je použitie najmodernejších zariadení vzduchotechniky a chladenia s nízkym akustickým výkonom. Pre účely posúdenia vplyvu prestavby predajne bola spracovaná hluková štúdia, na základe ktorej môžeme konštatovať, že prevádzka predajne s parkoviskom prakticky nezmení akustické pomery v najbližšom prostredí oproti súčasnému stavu. Pozitívnou zmenou je dispozičné riešenie objektu v časti zásobovacieho dvora (uzatvorenie), čím predpokladáme skôr pozitívne zmeny v hlukovom zaťažení priľahlej obytnej zástavby počas zásobovania predajne,” píše sa v hodnotiacej správe projektu, ktorý už získal od stavebného úradu územné rozhodnutie.

Celá vec ešte musí prejsť stavebným konaním, takže konkrétny termín asanovania predajne a následnej výstavby novej predajne ešte nie je známy.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.