Stavba cirkevnej škôlky finišuje, podarí sa ju otvoriť v septembri?

0 66

V budúcom školskom roku 2019/2020 by sa kapacita miest v predškolských zariadeniach v Púchove mala rozšíriť o 44 miest. Aspoň tak to tvrdia predstavitelia Žilinskej diecézy, ktorá financuje stavbu novej cirkevnej materskej školy v Púchove. Tá by mala byť v poradí deviatou materskou školou na území mesta – v sieti materských škôl doplní sedem mestských škôlok a jedno súkromné predškolské zariadenie. Podľa stanoviska ministerstva školstva však zatiaľ neevidujú žiadosť Žilinskej diecézy o zaradenie cirkevnej materskej školy v Púchove do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Pohľad na rozostavanú dvojpodlažnú budovu tiež nenaznačuje, že by tu o päť mesiacov mohli chodiť malé deti do škôlky.

O výstavbe cirkevnej materskej školy v Púchove sa hovorí už niekoľko rokov, v apríli 2015 dokonca mestské zastupiteľstvo vydalo súhlasné stanovisko k zriadeniu Cirkevnej materskej školy sv. Margity. Pred poslancov vtedy predstúpila riaditeľka CZŠ sv. Margity Ľubica Mišíková s tým, že súhlasné stanovisko mestskej samosprávy potrebujú k žiadosti o grant zo štrukturálnych fondov na vybudovanie škôlky, ktorú by chceli otvoriť k 1. septembru 2016.

Takto vlani na stretnutí s dodávateľom stavby púchovský farár Michal Keblúšek požehnal novostavbe cirkevnej materskej školy.

Celá akcia sa nakoniec posunula o tri roky – Žilinskej diecéze sa po- darilo uspieť so žiadosťou hneď v úvodnom hodnotiacom kole výzvy „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“. Z Integrovaného regionálneho operačného programu tak diecéza získala na vybudovanie úplne nového predškolského zariadenia nenávratný finančný príspevok vo výške 280 600 eur, pričom podľa podpísanej zmluvy sa mali hlavné aktivity projektu realizovať v 24-mesačnom období od septembra 2017 do augusta 2019.

S výstavbou novej materskej školy sa začalo v polovici minulého roka. Žilinská diecéza vtedy prostredníctvom vestníka Úradu pre verejné obstarávanie informovala, že zhotoviteľom stavby bude spoločnosť M-Silnice SK, ktorá uspela v konkurencii ďalších šiestich uchádzačov.

V porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky sa cena v procese verejného obstarávania znížila o takmer 80 000 eur na cca 440 000 eur bez DPH. Takáto suma figuruje v zmluve o dielo, ktorú so zhotoviteľom podpísala Žilinská diecéza 22. júna 2018.

Minulý týždeň sme sa u hovorcu Žilinskej diecézy Zdena Pupíka snažili zistiť aktuálne informácie ohľadom novostavby cirkevnej škôlky v Púchove. Konkrétne sme sa pýtali, ako dlho by mala trvať výstavba a kedy sa počíta s jej kolaudáciou, aké sú celkové náklady na výstavbu materskej školy, ale zaujímalo nás aj to, v ktorom školskom roku sa počíta s jej otvorením.

Podľa zmluvy o dielo by sa mala stavba Materskej školy v Púchove odovzdať do 31. mája 2019. Celkové náklady na stavbu predstavujú 523.483,07 eur s DPH. Materská škola by mala začať svoju činnosť od septembra 2019. Všetky relevantné informácie pravidelne poskytuje p. dekan Michal Keblúšek prostredníctvom farských oznamov v Púchove a sú dostupné na internete,“ znela súhrnná odpoveď na naše otázky od hovorcu Žilinskej diecézy Zdena Pupíka.

Podľa stanoviska ministerstva školstva však zatiaľ neevidujú žiadosť Žilinskej diecézy o zaradenie cirkevnej materskej školy v Púchove do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR k dnešnému dňu neeviduje žiadosť Žilinskej diecézy o zaradenie „cirkevnej materskej školy v Púchove“ do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky,“ znie vyjadrenie tlačového odboru ministerstva zo štvrtka 28. marca 2019.

Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve pritom v paragrafe 16 hovorí, že žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené. Či Žilinská diecéza stihne zákonom daný termín a či na ministerstve uspeje so štyri roky starým stanoviskom Mesta Púchov, je dnes otázne.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.