Trenčianska župa od septembra otvára na svojich stredných školách 9 nových odborov

0 28

Od 1. septembra 2018 budú žiaci na školách v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) študovať v ôsmich nových študijných a učebných odboroch a v jednom experimentálnom pomaturitnom. Týmito zmenami kraj reflektuje na požiadavky trhu práce.

Rozhodlo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), ktoré súhlasilo s požiadavkou TSK o zaradenie nových študijných a učebných odborov do siete škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy.

Pri zaraďovaní nových študijných a učebných odborov dbáme na potreby trhu práce v jednotlivých odvetviach. Snahou Trenčianskeho samosprávneho kraja je, aby si absolventi župných stredných škôl našli uplatnenie doma v kraji. Teší ma, že sme dlhodobo lídrom v systéme duálneho vzdelávania, vďaka čomu sa žiakom výrazne zvyšuje šanca získať prácu vo firme, kde praxujú, prípadne v inej firme s podobným zameraním,uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.

V školskom roku 2018/2019 Trenčianska župa otvorí celkom 9 nových odborov. Patria medzi ne napríklad mechanik – mechatronik a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení na Strednej odbornej škole (SOŠ) v Partizánskom. Ide o najžiadanejšie odbory aj medzi zamestnávateľmi zapojenými v systéme duálneho vzdelávania v Trenčianskom kraji.

Okrem nich budú k dispozícii študentom odbory dizajn digitálnych aplikácií na Strednej umeleckej škole v Trenčíne, informačné a sieťové technológie na SOŠ v Handlovej, umelecký keramik na SOŠ sklárskej v Lednických Rovniach, pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby na SOŠ v Pruskom, nástrojár na Strednej priemyselnej škole v Myjave a poľnohospodárska výroba na SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom.

Okrem klasických odborov sa na Spojenej škole v Novákoch bude experimentálne overovať pomaturitný študijný odbor s názvom procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel, priblížila vedúca Odboru školstva a kultúry na Úrade TSK Daniela Hilčíková.

MŠVVaŠ SR zároveň vyhovelo požiadavke Trenčianskej župy o zaradenie ďalších študijných a učebných odborov do siete škôl a školských zariadení v jej zriaďovateľskej pôsobnosti od 1. septembra 2019. Žiaci si tak môžu o rok vybrať z bilingválneho štúdia s druhým vyučovacím jazykom nemeckým na Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom. Nové tri odbory, operátor gumárenskej a plastikárskej výroby, operátor odevnej výroby a krajčír – pánske odevy, ponúkne zas SOŠ v Partizánskom.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.