Uzatvoril cestu, nachádza sa na jeho pozemku

0 35

Na križovatke ulíc Komenského a Janka Kráľa v meste Púchov došlo k zahradeniu jednej vetvy. V sobotu 19. októbra 2019 vo večerných hodinách sa totiž vlastník pozemku, na ktorom je umiestnené teleso pozemnej komunikácie, rozhodol uzatvoriť prejazd po tejto ceste.

Majiteľ pozemku sa rozhodol, že znemožní prejazd motorových vozidiel po ceste, ktorá sa nachádza na jeho pozemku. Vodiči tak momentálne musia využívať na vjazd a výjazd z križovatky iba jednu vetvu. Mesto Púchov pritom s týmto postupom nesúhlasí a považuje ho za neoprávnený a protizákonný.

Vlastník pozemkov parcelné číslo CKN 995/2, 996/2, 1757/2 na ktorých sa komunikácia nachádza už viac krát rokoval so zástupcami mesta, ale riešením je pre neho iba predaj uvedených pozemkov za cenu, podľa znaleckého posudku vo výške 95 000 €, alebo výmenou za iný pozemok v intraviláne mesta Púchov. Tieto podmienky sú pre mesto neprijateľné z dôvodu, že mesto Púchov má k uvedeným pozemkom právny vzťah – zákonné vecné bremeno, ktoré vzniklo v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 66/2009 Zb. s účinnosťou od 01. 07. 2009. O tomto stanovisku informoval vlastníka pozemkov právny zástupca mesta na spoločnom rokovaní dňa 25. 07. 2019.“ zaznelo v oficiálnom stanovisku mesta Púchov.

Svojvoľné osadenie dopravného značenia a zátarasu na verejnej komunikácií je v rozpore s rozhodnutím cestného správneho orgánu, v rozpore so zákonným vecným bremenom, preto mesto Púchov bezodkladne vyzve vlastníka pozemku, aby zátarasy a dopravné značenie odstránil, aby komunikáciu uviedol do pôvodného stavu.“ dodalo vo svojom vyjadrení mesto Púchov.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.