V Púchove sa začala stavať nová čerpacia stanica

0 47

Takmer pred pol druha rokom sa začalo v Púchove hovoriť o výstavbe v poradí piatej čerpacej stanice pohonných hmôt. K trom existujúcim a štvrtej naplánovanej na parkovisku pri supermarkete Tesco mala pribudnúť “benzínka” na Ulici 1. mája.

Jej lokalizačná pozícia sa postupne menila a posúvala z parkoviska pri športovom areáli a donedávna nevyužitej odkladacej plochy pre bicykle v areáli Makyty až bezprostredne ku kruhovej križovatke s výjazdom na diaľničný privádzač. V minulých dňoch tu stavebná spoločnosť Oraving začala s jej výstavbou.

Bratislavská firma KSM port, s. r. o. ako investor predložila svoj zámer na výstavbu čerpacej stanice pohonných hmôt vlani v máji do komisie výstavby. To ešte bolo ako vhodná lokalita v hre bývalé parkovisko bicyklov v areáli Makyty. Stavebná komisia vtedy od investora požadovala, aby zámer prezentoval na verejnom zhromaždení, kde by sa k nemu mohli vyjadriť aj obyvatelia dotknutej obytnej zóny. K tomu však už nedošlo, pretože samotní občania zobrali chod vecí do svojich rúk a odovzdali hlavnému kontrolórovi petíciu s dvomi stovkami podpisov, ktorá podľa jeho slov spĺňala všetky náležitosti.

Ako sa ukázalo, investor tiež zareagoval bleskurýchlo a svoj prvotný zámer nehodil do koša, ale len posunul o niekoľko desiatok metrov ďalej. Dňa 24. júna 2015 odkúpila spoločnosť KSM port, s. r. o. od akciovej spoločnosti Makyta pozemky v celkovom rozsahu 2401 m2. Išlo o Makytou nevyužívanú oplotenú trávnatú plochu, ktorá susedí s kruhovou križovatkou pri obchodnom dome Lidl.

Zaujímavé je, že investorská firma už následne stavebnej komisii nepredkladala celý zámer, ale rovno požiadala o zriadenie vecného bremena, právo prechodu a prejazdu na parcelu. Mala totiž záujem, aby sa k budúcej čerpacej stanici pohonných hmôt prechádzalo z Ulice 1. mája cez existujúci chodník a keďže výjazd je plánovaný na Vsetínsku cestu, aj v tomto prípade by musel byť “prekročený” chodník, ktorý vedie okolo celého oploteného areálu Makyty.

Na pozemok však vedie aj vnútropodniková komunikácia, a tak čisto teoreticky mohol byť vjazd aj výjazd na “benzínku” vedený aj cez hlavnú bránu do Makyty. Komisia sa k žiadosti nevyjadrila, keďže v čase zasadnutia nemala k dispozícii presný zámer žiadateľa. “Pre posúdenie žiadosti a prípravu podkladov pre mestskú radu a mestské zastupiteľstvo je potrebné doložiť od KSM port, s. r. o. presný zámer a účel, na ktorý sa zriadenie vecného bremena vzťahuje, predpokladá sa, že pre výstavbu čerpacej stanice, zatiaľ mesto nemá k dispozícii oficiálne podklady,” zostalo zaznamenané v zápisnici z komisie výstavby konanej 2. septembra 2015. Do plánovaného rokovania mestského zastupiteľstva zostávali tri týždne.

Dalo sa však očakávať, že firma KSM port, s. r. o. má ďalší postup už s vedením radnice predjednaný. Skutočnosť, že firma pozemok nadobudla do osobného vlastníctva, tomu nasvedčoval, veď inak by sa vystavovala riziku, že ak so svojím zámerom nepochodí, zostane 25 árov trávnatej plochy v areáli Makyty nevyužitých ako doteraz. Podľa dostupných informácií firma už minimálne jednu stavbu čerpacej stanice na Slovensku realizovala – konkrétne v Bratislave. Podľa finančných reportov by ju však za investora málokto pasoval, keďže má iba jedného zamestnanca a hlavným predmetom činnosti sú zábavné činnosti a voľnočasové aktivity. Navyše v posledných rokoch vykazovalo hospodárenie tejto spoločnosti zakaždým stratu.

Stavebná komisia sa viac k tejto problematike už nemala možnosť vyjadriť. Zriadenie vecného bremena schválilo mestské zastupiteľstvo a viacerí jeho členovia nám po ňom potvrdili, že ani len netušili, že ním dali zelenú výstavbe novej čerpacej stanice. Hlasovanie v jej prospech bolo totiž také nenápadné, že počas predkladania návrhu a hlasovania o ňom nepadlo ani raz slovné spojenie “čerpacia benzínová stanica”. Ako sa to mohlo stať?

Na tomto nenápadnom hlasovaní má svoj podiel aj primátor Rastislav Henek, ktorý pri vedení schôdze urobil neobvyklú vec a spojil dva navzájom nesúvisiace kúpno-predajné body. Podstatnú časť “práce” však odviedla prednostka Mestského úradu Eva Kvocerová, ktorá má na starosti odprezentovanie navrhovaných predajov, resp. prenájmov mestského majetku. Kým v minulosti sa na mestských zastupiteľstvách mohli poslanci zoznámiť s podrobnosťami na samostatnej vývesnej tabuli, tá vlani na rokovaniach mestského zastupiteľstva absentovala, a tak sa poslanci museli spoliehať len na informácie poskytnuté predkladateľmi návrhu. A tie boli v prípade zriadenia vecného bremena pre firmu KSM port, s. r. o. takmer nulové.

Eva Kvocerová sa rozhodla celú záležitosť okomentovať len týmito slovami a posúďte sami, či z nich dokážete vyčítať, že zriadenie vecného bremena sa týka zámeru výstavby benzínovej pumpy. “Ja len možno jedno slovo k tomu alebo jednu vetu…hovorili sme o tých znaleckých posudkoch pri nájme alebo pri zriaďovaní vecných bremien, tak máme tu vypracovaný znalecký posudok na jednorazovú odplatu za zriadenie tohto konkrétneho vecného bremena. Sama som bola prekvapená, koľko je to strán, aby nakoniec bola výsledná suma 120 eur.” – taký bol komentár Evy Kvocerovej. Poslanci sa, žiaľ, o podrobnosti nezaujímali, hoci v ich rukách boli hlasovacie zariadenia. A tak sa stalo, že bez toho, aby na zastupiteľstve padlo čo len slovko o čerpacej stanici pohonných hmôt, dôležitý krok k jej zriadeniu sa investorovi podarilo urobiť. Za 120 eur.

Príslušnú zmluvu s Mestom Púchov podpísal za firmu KSM port, s. r. o. začiatkom decembra minulého roku jej prokurista a jeden zo spoločníkov Ladislav Chyba. Prišiel nový rok, zimu vystriedala jar, ale na pozemku pod budúcou “benzínkou” sa nič nedialo. Diali sa však zmeny a s pozemkom sa začalo obchodovať. Od júna je totiž jeho vlastníkom novovzniknutá firma MCH property, s. r. o. so sídlom v bratislavskej Dúbravke. Tá sídli presne v tej istej budove ako dovtedajší vlastník pozemku, takže o pozadí kúpy si môžete vytvoriť vlastný názor.

Či je spomínaná bratislavská firma MCH property, s. r. o., patriaca Monike Chybovej, aj investorom projektu, zatiaľ nevedno. Stavenisko je totiž oplotené, ale stavba zatiaľ nie je viditeľne označená. Svoju reklamnú plachtu tu má natiahnutú len realizátor stavby – stavebná spoločnosť Oraving z Dolného Kubína.

Pár dní pred začiatkom stavebných prác bolo na ploche vyrúbaných aj niekoľko statných ihličnanov. Tak ako sme si už v prípade tejto akcie zvykli – veľmi nenápadne.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.