Za peniaze aj v Prahe dom!

1 41

Nápad vybudovať, zrekonštruovať prírodovedné laboratóriá v gymnáziách sa zrodil na rokovaniach riaditeľov gymnázií Trenčianskeho samosprávneho kraja počas napätých dní štrajkov učiteľov pred dvomi rokmi. A obnovené laboratóriá v novom šate z prostriedkov TSK už fungujú vo všetkých gymnáziách kraja viac ako rok.

Nápad postaviť v našej škole hvezdáreň s učebňou astronómie vznikol v roku 2007 pri tvorbe štúdie rekonštrukcie školy navrhnutej architektom Romanom Muškom a dnes je stavebná časť pozorovateľne dokončená a chýbajúcu hvezdársku kupolu a ďalekohľady práve kupujeme z nášho úspešného projektu Európskej únie, ktorý v týchto dňoch začíname realizovať spolu s ďalším českým gymnáziom, univerzitou a hvezdárňou.

Ako riaditeľa školy ma prekvapila reportáž odvysielaná v správach RTVS vo štvrtok 10. mája 2018, kde primátor R. Henek ponúka rozostavanú „Púchovskú bránu“ na Rožáku pre potreby gymnázia. Prekvapila ma preto, že tento nápad týkajúci sa školy s nami nekonzultoval. Pritom dnes, ako člen rady školy, má na to priamy legitímny priestor. Ale má priestor aj na to, aby mu na škole záležalo a robil kroky v jej prospech.

Práve v podkroví bývalej škôlky, ktorá patrí ku gymnáziu, je už stavebne pripravená školská hvezdáreň.

Stavba na Rožáku sa dnes zdá byť nezmyselnou. Ale jej výstavba začala pred rokom 2007. Vtedy podnikatelia verili, že ekonomický rast bude nekonečne veľký a nekonečne dlhý. Pozemok pod stavbou je však stále vo vlastníctve mesta. Preto majiteľ budovy platil počas celej výstavby slušné peniaze mestu za prenájom pozemku. A každým rokom stále viac a viac.

Pán Henek však s pani Kvocerovou vo vzťahu k investorovi nerobili nič. Im stav nedostavania asi vyhovoval. Snažia sa ho použiť ako príklad chyby minulého vedenia. A tak sa postarali o to, aby staviteľovi nebolo predĺžené stavebné povolenie. Preto nemáme teraz ani peniaze za prenájom, ani dostavanú budovu.

Ako potom vnímať starostlivosť p. Heneka o laboratóriá gymnázia?

Stará múdrosť hovorí: „Za peniaze aj v Prahe dom“. Poznajúc stav pokladne Trenčianskeho samosprávneho kraja a stav školských budov, i budov sociálnych zariadení, ktoré sú vo vlastníctve kraja, ako bývalý poslanec TSK viem, že napriek veľkému úsiliu kraja mnohé budovy nevyhnutne potrebujú jeho pozornosť a penia ze na obnovu. Na druhej strane sú školské budovy nášho gymnázia dnes zrekonštruované, areál celistvý, uzavretý, prevádzkovo funkčný.

Už dávno sú preč časy, keď gymnazisti a ich učitelia prebiehali medzi vyučovacími hodinami cez rušnú hlavnú púchovskú križovatku z hlavnej budovy do budovy B, z ktorej neskôr vznikla špeciálna škola a dnes ZUŠ. Po výstavbe budovy A, citlivej dostavbe hlavnej budovy a výstavbe telocvične za éry pána riaditeľa Kukučku sa pánovi riaditeľovi Horváthovi podarilo získať budovu bývalej škôlky výmenou za dnešnú ZUŠ, čím sa areál zmysluplne spojil. Všetky budovy sú dnes na jednom mieste, pre všetkých priechodné bezpečne a suchou nohou.

Na legitímne stretnutie s pánom Henekom nakoniec po Rade školy 1. júna prišlo. Po krátkej obhliadke nášho školského areálu bolo zrejmé, že spojiť rušný život strednej školy s atmosférou primátorom plánovanej mestskej materskej škôlky, ktorá by vznikla z našej budovy E, ktorú dodnes voláme škôlka, je jednoducho nemožné. Viete si predstaviť skĺbiť rušný život strednej školy so škôlkou? Kde by sa tie detičky hrali? S našimi stredoškolákmi? Alebo v jedinom mestskom parku? Kedy a ako by detičky spali, keď priamo pod oknami stojí naše športové ihrisko?

Škoda, že ústa predbiehajú myšlienky. Alebo každý politický bod je dobrý? I keď nerealizovateľný? Veď cesta k nám do školy je kratšia a jednoduchšia ako do celoštátnych médií!

Ak sa však p. Henekovi nepodarí nájsť silu na rokovanie s investorom o dostavbe budovy, alebo ne- dokáže nájsť riešenie v prospech mesta, napr. ako nájomné byty stavané z fondov EÚ, môže využiť svoj poslanecký a primátorský hlas a získať k dnešnému ucelenému areálu školy prostriedky na Púchovskú bránu na ďalšie moderné učebne, laboratóriá, ktoré sa prepoja s budovou gymnázia výškovým premostením ponad cestu, aby nebola ohrozená bezpečnosť našich žiakov. A my mu budeme za to povďační.

Veď všetci vieme, že sa dá… sľúbiť… všetko. A za peniaze aj v Prahe dom!

Ospravedlnenie

Prednostka Mestkého úradu Púchov JUDr. Kvocerová ma dňa 19. 6. 2018 e-mailom dôrazne požiadala, aby som sa jej ospravedlnil za výrok uverejnený v Púchovských listoch č. 21 v súvislosti s rozostavanou budovou „Púchovská brána“, v ktorom som napísal svoj názor, že sa „postarala o to, aby staviteľovi nebolo predĺžené stavebné povolenie“.

JUDr. Kvocerová vo svojom liste píše: „V prípade, že mojej žiadosti nevyhoviete budem sa ospravedlnenia domáhať súdnou cestou v rámci žaloby na ochranu osobnosti, prípadne zvážim podanie trestného oznámenia pre ohováranie.“

Svoj názor na vec som nezmenil, ale za jeho zverejnenie sa ospravedlňujem.

Miroslav Kubičár, riaditeľ gymnázia

1 komentár
  1. občan hovorí

    Príspevok písaný autorom v náznakoch , narážkach, bez úprimnej snahy lepšie rozvinút´ obsah myšlienok a myšlienkové posolstvo pre jednoduché, zrozumitelńé a jednoznačné pochopenie pre všetkých občanov.
    Názov mal zniet´,- čítajte medzi riadkami.-

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.