Základná umelecká škola Púchov vyhlasuje prijímacie talentové skúšky

0 166

Základná umelecká škola Púchov vyhlasuje v dňoch 6. – 8. júna 2022 v čase 13:00 – 17:00 hod. prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2022/2023. Dolná veková hranica prijímaných detí je 5 a pol roka (teda dieťa, ktoré najneskôr 31. 12. 2021 dosiahlo vek 5 rokov).

Prijímacie skúšky sa budú konať v jednotlivých dňoch nasledovne: 

ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ

 

Beluša 7. jún 2022 o 13:00 17:00 hod. – priestory domu kultúry v Beluši

 • Hudobný odbor hra na klavír a akordeón
 • Výtvarný odbor

Je potrebné priniesť zo sebou na posúdenie 10 doma vytvorených aktuálnych prác (môžu byť použité rôzne techniky).

Záriečie – 7. jún 2022 o 13:00 – 17:00 hod.– priestory ZŠ Záriečie

 • Hudobný odbor – spev, hra na klavír, husle, zobcovú flautu, priečnu flautu, klarinet,
  saxofón, trúbku, pozaunu, lesný roh a tubu
 • Výtvarný odbor

Je potrebné priniesť zo sebou na posúdenie 10 doma vytvorených aktuálnych prác (môžu byť použité rôzne techniky).

Lednické Rovne – 6. jún 2022 o 13:00 – 17:00 hod.– priestory ZŠ Eduarda Schreibera,Lednické Rovne

 • Hudobný odbor – spev, hra na klavír, akordeón, husle, violončelo, zobcovú a priečnu
  flautu, klarinet, saxofón, trúbku, pozaunu, lesný roh a tubu
 • Výtvarný odbor

Je potrebné priniesť zo sebou na posúdenie 10 doma vytvorených aktuálnych prác (môžu byť použité rôzne techniky)

Základná umelecká škola- Púchov

8. jún 2022 o 13:00 – 17:00 hod.

 

Výtvarný odbor – priestory hlavnej budovy ZUŠ Púchov – 1. poschodie
Je potrebné priniesť zo sebou na posúdenie 10 doma vytvorených aktuálnych prác (môžu byť použité rôzne techniky)

Tanečný odbor – priestory hlavnej budovy ZUŠ Púchov – tanečná sála – suterén
Na talentové skúšky si treba priniesť cvičný úbor (dres a cvičky).

Hudobný odbor – priestory malej budovy ZUŠ Púchov

 • hra na klavír
 • akordeón
 • spev
 • hra na sláčikové nástroje (husle, violončelo, kontrabas)
 • hra na dychové nástroje (zobcovú flautu, priečnu flautu, klarinet, saxofón, trúbku, pozaun

Na prijímacie talentové skúšky sa môžete prihlasovať do 3. 6. 2022 prostredníctvom riadiaceho a informačného systému základných umeleckých škôl – iZUŠ – https://www.izus.sk

Upozornenie: Tým, že uchádzač odošle vyplnenú prihlášku cez informačný systém iZUŠ sa nestáva
automaticky žiakom školy ! Žiakom školy sa stane po prijatí na štúdium na základe úspešných prijímacích talentových skúšok a vydaní Rozhodnutia o prijatí na štúdium. Počet prijatých žiakov v jednotlivých odboroch a študijných zameraniach je limitovaný kapacitnými a priestorovými možnosťami školy.

Hodnotiace kritériá

Hudobný odbor:

 • intonačné a sluchové predpoklady dieťaťa
 • rytmus
 • hudobná pamäť
 • zručnosti v oblasti vokálnych činností – spev detských ľudových piesní (dieťa zaspieva dve
  piesne podľa vlastného výberu)
 • fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj
 • pri skúške na spev sa posudzuje aj hlasový rozsah a komunikačné schopnosti (tvorba hlások, zvuk reči …)

Komisia ďalej posudzuje pohotovosť dieťaťa v reagovaní, ako aj sociálno-psychologickú
pripravenosť dieťaťa.

Výtvarný odbor:

 • znázornenie figúry a priestoru
 • práca s farebným kontrastom a líniou
 • vystihnutie detailu
 • kompozičné cítenie
 • kreativita

Komisia ďalej posudzuje pohotovosť dieťaťa v reagovaní, ako aj sociálno-psychologickú pripravenosť dieťaťa.

Tanečný odbor:

 • rytmické cítenie
 • hudobné cítenie
 • koordinácia a rozsah pohybu
 • pozornosť
 • tanečná pamäť
 • fyzické (telesné) predpoklady

U dieťaťa ďalej hodnotíme sociálno–psychologickú pripravenosť a pohotovosť dieťaťa v reagovaní.

 

Zdroj Základná umelecká škola Púchov
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.