Novinky so značkou

bankomat

Z bankomatu odcudzili takmer 19.000 €

Na základe doteraz zisteného, dvaja maskovaní páchatelia v nočných hodinách na Cementárskej ulici v Ladcoch pristúpili k bankomatu a prelepili páskou priezor kamery, ktorý zachytáva jeho zákazníkov. Páchatelia doposiaľ presne nezisteným…