Novinky so značkou

beseda

Beseda so spisovateľkou Emíliou Šipulovou

V stredu 9. mája 2018 sme sa my, žiaci 9. ročníka ZŠ J. A. Komenského v Púchove, zúčastnili na besede s milou a múdrou spisovateľkou, pani Emíliou Šipulovou. Bývalá pani učiteľka, ktorá kedysi učila aj na našej škole, bola ochotná prísť a …

Beseda s cestovateľkou v CSS Chmelinec

Koncom februára navštívila CSS – Chmelinec Púchov cestovateľka a bývalá pedagogička Mgr. Pavla Maráková, ktorá nám sprostredkovala jej nezabudnuteľné zážitky z potuliek svetom. Premietala nám fotky z ciest a mali sme možnosť popozerať si…