Novinky so značkou

CSS Chmelinec

Aj na Chmelinci postavili Máj

Ani v CSS – Chmelinec Púchov sme nezabudli na tradície a stavali sme Máj. Stromček nám zabezpečili z Lesnej správy Púchov a naši šikovní obyvatelia ho vyzdobili ako sa patrí.

Stavanie mája v CSS Chmelinec

Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred chorobami. Májová zeleň vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast.

Seniorom precvičoval olympionik

Tento milý, skromný a pozitívny človek nám vyrozprával svoj príbeh a ochotne odpovedal na otázky klientov. Na záver si zacvičil spolu so seniormi a vysvetlil im dôležitosť pohybu v každom veku.