Novinky so značkou

Deti deťom o lese

Predstavujeme vám projekt Deti deťom o lese

Hlavnými cieľmi projektu je prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém detí predškolského veku v prospech pozitívneho prístupu k životnému prostrediu prostredníctvom audiovizuálneho materiálu, rozvíjať schopnosť vnímať a citlivo…