Novinky so značkou

falošný

Falošná slušnosť sa nevypláca

Posledné mesiace v našom meste sú obdobím, kedy verejná moc dáva najavo svoj strach z práva verejnosti na informácie. Poslanci schválili Rokovací poriadok v rozpore s Ústavou SR, ktorým zaviedli neverejné - tajné zasadnutia komisií MsZ.