Novinky so značkou

Gymnázium

Dubnické gymnázium s novým športoviskom

Moderná bežecká dráha s doskočiskom bude slúžiť nielen žiakom stredných škôl počas hodín telesnej výchovy, ale aj športovej verejnosti. Pôvodný atletický ovál bol už opotrebovaný a nevyhovoval požiadavkam modernej doby. Aj preto…