Novinky so značkou

Jarná kvapka krvi

Jarná kvapka krvi 2018

Z prihlásených záujemcov súčasných i bývalých študentov a zamestnancov školy sa zúčastnilo 37 odvážnych darcov. No žiaľ, nie všetci vyhoveli kritériám darovania krvi.