Novinky so značkou

matematika

Matematické talenty

Žiaci prišli súťažiť z 9 škôl: CZŠ sv. Margity Púchov, ZŠ Mládežnícka Púchov, ZŠ s MŠ Lazy p/Makytou, ZŠ Gorazdova Púchov, ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne, ZŠ s MŠ Záriečie, Gymnázium Púchov, ZŠ J.A. Komenského Púchov, ZŠ Beluša.

Dva dni plné matematiky

V dňoch 13. a 14. marca 2018 sa konalo okresné kolo Pytagoriády. Prvý deň súťažili žiaci z 3.-5. ročníka ZŠ a druhý deň žiaci zo 6.- 8. ročníka ZŠ a z 8- ročného gymnázia.