Novinky so značkou

olympionik

Seniorom precvičoval olympionik

Tento milý, skromný a pozitívny človek nám vyrozprával svoj príbeh a ochotne odpovedal na otázky klientov. Na záver si zacvičil spolu so seniormi a vysvetlil im dôležitosť pohybu v každom veku.