Novinky so značkou

poškodenie

Na železnici šarapatili vandali aj poruchy

V priebehu minulého týždňa došlo na tratiach Železníc Slovenskej republiky v okrese Púchov hneď k dvom prípadom vandalizmu. Prvý sa stal v stredu 9. mája 2018 na železničnej zastávke v Dolných Kočkovciach. Doobeda bolo zistené, že neznámy…

Pri kruhovom objazde poškodil značenie

Dňa 14. marca 2017 bola realizovaná dopravná nehoda, ku ktorej došlo v dňoch od 1. janurára 2017 do 14. marca 2017 v obci Lednické Rovne. K nehode došlo tak, že na ceste III/1953 za kruhovým objazdom - križovatkou s cestou II/507 pri OcÚ…