Novinky so značkou

Púchovské ekocentrum

Dvojdňový seminár Voda v krajine

Púchovské ekocentrum v CVČ Včielka v dňoch 12.-13. apríla 2018 v spolupráci so vzdelávacou organizáciou Eviana a so ZŠ J.A. Komenského v Púchove zorganizovalo dvojdňový seminár pre púchovské školské tímy a pre členov krúžku CVČ S lupou do…