Novinky so značkou

seminár

Dvojdňový seminár Voda v krajine

Seminára sa zúčastnilo 33 žiakov zo ZŠ Gorazdova, ZŠ J.A. Komenského, ZŠ Mládežnícka, ZŠ s MŠ Slovanská a zo Spojenej školy v Púchove, z Gymnázia v Púchove a najmladšie obsadenie bolo z krúžku S lupou do prírody.