Novinky so značkou

SOŠ OaS Púchov

Žiačky odboru kaderník v Slávnici

Žiačky – budúce kaderníčky zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb Púchov spolu s majsterkami odborného výcviku navštívili Centrum sociálnych služieb v Slávnici, kde sa nachádzajú seniori a ťažko chorí ľudia.